Veckobrev 10

Vecka 10 Klass 4A

Salamualaikum!

Eleverna arbetar för fullt, utvecklingen hos dem är märkbar och vi känner oss ganska nöjda med elevernas insatser i allmänt.

Vi är i mitten av period 5, och det är dags att göra omprov för elever som inte nådde målen i 4an. Se till att eleverna arbeta färdigt med sina handlingsplaner och förbereda sig till omprov.

 

Många elever går ut utan jacka nu, det är inte sommar än och vi behöver er hjälp med att prata med era barn om det. De måste ha på sig rätt kläder för att slippa förkylning.

Vi fortsätter diskutera värdegrundsfrågor på fredagar, den här veckan har vi diskuterat förmågan att leva sig in i andras situationer och försöka komma på verktyg för att stödja andra.

 

OBS!

Från och med nästa vecka kommer vi att använda infomentors bloggfunktion för att skicka veckobrevet. Veckobrevet kommer inte att finnas på hemsidan längre.

 

Viktiga datum

Föräldramöte den 14/Mars, kl: 17:00 - 19:00

 

Denna vecka har 4A arbetat med följande:

Matamatik: Eleverna har arbetat med problemlösning och decimaltal. För att främja elevernas förmåga att lösa problem skickar vi hem kluringar som läxa, löser vi kluringarna tillsammans på olika sätt sedan låter vi eleverna att göra en diagnos på samma kluringar. En möjlighet för er att hjälpa era barn i sin utveckling genom området problemlösning är att diskutera och översätta kluringen på ert hemspråk.

SO: Vi kommer att ha ett förhör på judendomen, sid 40-46 + 52-54 nästa vecka på fredag.

 

Svenska: Eleverna läser/lyssnar på två böcker i klassrummet, sin egna valda bok och högläsningsboken  “Nos mot Näsa” samt påbörjat skrivningen av deras bokrecension. De har fått hem en läxa som ska in nästa fredag.   

OBS!

Vid sjukanmälan ska ett sms skickas till receptionen och inte till lärarna.  Nummer till receptionen är: 0769459701

Sjukanmälan görs senast kl 08:00

Sjukanmälan kan även göras på infomentor, där kan ni anmäla barnet frånvarande flera dag i taget.

 

Meddelande från syskon är inte giltiga. Ni kan fortfarande kontakta oss i framtiden angående era barn i skolan, men det är receptionen som registrerar all frånvaro.

Om frånvaron ej meddelas, rapporteras den som ogiltig frånvaro från skolan.

 

Ni kan kontakta mig via mail på: gana.abdullahresul@vetenskapsskolan.se

Med vänlig hälsning

Gåna Abdullahresul

Veckobrev 10

Veckobrev nr 10

Klass 4B

Salamoalaikum/Hej

 

Eleverna har arbetat på väl under denna vecka. Klassen har fått mycket fin beröm från textilslöjden där dem har arbetat mycket fint enligt läraren. Vi ser även god utveckling hos flera elever i övriga ämnen och hoppas att detta fortgår fram till sommaren.

 

Jag vill påminna om att vi har möjlighet att erbjuda elever en extra stöd lektion på onsdagar och en på torsdagar. Kommer man till stöd så är det föräldrarna som ansvarar för hämtning av dem elever som anser åker hem med buss.

 

Viktiga datum

Tisdag den 14 mars kl 17-19:00. Föräldramöte

 

Denna vecka har 4B arbetat med följande:

Svenska:  Eleverna läser två böcker i klassrummet, “fröken europa” och “Nos mot näsan” samt påbörjat skrivningen av deras bokrecension. De har fått hem en läxa som ska in nästa fredag.   

Matte:

Bild:

NO:

Idrott:

Engelska: Vi kommer att öva hörförståelse i workbook.

SO; Vi har lärt oss om berättelsernas betydelse inom judendomen och vad dem olika berättelserna har för koppling till olika traditioner och högtider i judendomen. Vi kommer att ha ett förhör på judendomen, sid 40-46 + 52-54 nästa vecka på fredag.

Slöjd:

Modersmål: Arabiska Lina Vi jobbar fortfarande med samma mål, Eleverna ska kunna uttrycka sig både muntligt och skriftligt.

Eleverna fick prata och skriva om deras föräldrar och vad de gör åt dem.  

Läxa: Eleverna ska beredda sig att prata om en person som de gillar och varför tycker dem det. De ska skriva minst 5 meningar.  

 

  1. slöjd:

OBS!

Vid sjukanmälan ska ett sms skickas till receptionen och inte till lärarna.  Nummer till receptionen är: 0769459701

Sjukanmälan görs senast kl 08:00

Sjukanmälan kan även göras på infomentor, där kan ni anmäla barnet frånvarande flera dag i taget.

 

Meddelande från syskon är inte giltiga. Ni kan fortfarande kontakta oss i framtiden angående era barn i skolan, men det är receptionen som registrerar all frånvaro.

Om frånvaron ej meddelas, rapporteras den som ogiltig frånvaro från skolan.

 

Ni kan kontakta mig via mail på: hena.manto@vetenskapsskolan.se

På telefon: 0707-924042 vardagar mellan 7:50-15:30

Med vänlig hälsning

Hena Manto