Hem » Klass 1

Klass 1

Veckobrev 10

Veckobrev v.10
Klass 1

Salam aleikom alla föräldrar där hemma!

VIKTIGA DATUM
Tisdag 14/3 är det föräldramöte. Mötet börjar klockan 17.00 och pågår som längst till klockan 19.00. Vi inleder mötet med en gemensam samling tillsammans med lågstådiets mentorer. Efter detta går varje mentor till sitt respektive klassrum för att svara på frågor som rör klassen och eleverna som ni kan ha.

DETTA HAR VI ARBETAT MED UNDER VECKAN
Svenska: Vi arbetar med frågeorden ”vad”, ”hur”, ”när” och ”varför”, och jobbar även med hur man använder frågetecken.
Matematik: Här arbetar vi med sambandet mellan subtraktion och addition, och kontrollerar att ett minustal stämmer genom att göra en addition åt andra hållet av subtraktionen. Eleverna ska arbeta fram till sidan 133 i Favoritmatematik 1B.
Naturorienterade ämnen: Vi har färdigställt ett stort bildarbete där vi visar saker som är både bra och dåliga för växthuseffekten. Vi har även tittat på filmer som handlar om hur vi kan använda olika naturresurser såsom raps, fisk och metall.
Samhällsorienterade ämnen: Vi uppmärksammar den internationella kvinnodagen den 8 mars, och pratar om varför den finns och vad den betyder för flickor och kvinnor i vårt samhälle.
Arabiska Lina: Vi jobbar fortfarande med alsokon. Eleverna måste träna mer hemma på läsningen.
Det räcker inte att skriva utan måste kunna läsa också.
Läxa: Prov på sidan 44 och 45.
Obs: Det är mycket viktigt att kunna läsa med alla 4 tecken.

ÖVRIG INFORMATION
Vid sjukanmälan ska ett sms skickas till receptionen och inte till lärarna. Sjukanmälan görs senast kl 08:00
Nummer till receptionen är: 0769459701
Om frånvaron ej meddelas, rapporteras den som ogiltig frånvaro från skolan.

Under HT kommer arbetstidsförskjutningen för lågstadiet att äga rum på tisdagar mellan 13:15-14:15. Berörda elevers föräldrar meddelas i god tid för att de själva ska hämta sina barn efter arbetstidsförskjutningen.

Läxhjälpen är på tisdagar 13.15–14.15 och torsdagar 14.30–15.30. De som behöver läxhjälp kommer att meddelas och då är det ni föräldrar som måste se till så att era barn blir upphämtade. I annat fall måste vårdnadshavare meddela om ändringar. Vi lämnar alltså inte iväg våra elever utan ert godkännande.

Alla elever på skolan har en läsläxa. De måste läsa minst 30 minuter varje dag och skriva av 2-3 meningar av det dem läst. En förälder ska sedan signera detta i veckoschemat som följer med. Lappen lämnas till mentor ihop med veckoläxan varje måndag och man får en ny när denna är helt ifylld. Det är av största vikt att eleverna sköter detta då det är en stor bidragande faktor i att utveckla elevernas läsförmåga och handstil!

Ni som har egna inloggningsuppgifter kan själva logga in och ta del av all information om era barn på infomentor. www.infomentor.se

Viktig
Det är ni föräldrar som har ansvaret att kontakta skolan om ert barn behöver fritids eller liknande. Många barn har vid ett flertal tillfällen bett om att bli skickade hem, till fritids eller liknande utan att vi fått information om detta från er föräldrar. Vi har tyvärr inte den möjligheten att ringa upp er mitt under våra barns undervisningstider för att bekräfta sådan information. Dessutom går det inte att ringa eller meddela oss fröknar om ändringar samma dag. Vi kommer alltså inte kunna ändra på era barns scheman om ni ringer med sådan info samma dag. Vi behöver få sådan info i god tid. Observera även att vi inte kan ta emot samtal på tisdagar på grund av vi då sitter i möte.

Våra telefontider är följande:
14:40-15:15 alla vardagar, dock inte tisdagar. Ni kan även maila eller sms:a.
Ni kan nå oss på följande nummer och email:
Nicolaus 0737828107
nicolaus.camp@vetenskapsskolan.se

Trevlig helg önskar
Nicolaus, Hend, Lina och Hanan

Vecka 9

Salam aleikom alla föräldrar där hemma!

VIKTIGA DATUM!

Tisdag 14/3 är det föräldramöte. Mer info med exakta tider kommer under nästa vecka..

OBS!

Vid sjukanmälan ska ett sms skickas till receptionen och inte till lärarna.  Nummer till receptionen är: 0769459701

Sjukanmälan görs senast kl 08:00

 

Om frånvaron ej meddelas, rapporteras den som ogiltig frånvaro från skolan.

Under HT kommer arbetstidsförskjutningen för lågstadiet att äga rum på tisdagar mellan 13:15-14:15. Berörda elevers föräldrar meddelas i god tid för att de själva ska hämta sina barn efter arbetstidsförskjutningen.

Läxhjälpen är på tisdagar 13.15–14.15 och torsdagar 14.30–15.30.

Alla elever på skolan har en läsläxa. De måste läsa minst 30 minuter varje dag och en förälder ska signera detta i veckoschemat som följer med. Lappen lämnas till mentor varje fredag och man får en ny när denna är helt ifylld. Det är av största vikt att eleverna sköter detta då det är en stor bidragande faktor i att utveckla elevernas läsförmåga!

Ni som har egna inloggningsuppgifter kan själva logga in och ta del av all information om era barn på infomentor. www.infomentor.se

Detta har vi arbetat med under veckan:

Svenska: Vi tittar på substantiv, alltså namn på saker och ting, och visar hur man kan böja dessa i singular och plural, alltså “en/ett” eller “flera”.

Matematik: Vi arbetar med subtraktion vid tiotalsövergång. Eleverna ska som längst arbeta till sidan 113 i Favoritmatematik 1B.

So: Vi har tittat på vad stress är och hur det påverkar kroppen på olika sätt.

No: Vi har gått igenom växthuseffekten, vad den är, hur den uppstår och vad vi kan göra för att minska den för att få en bättre framtid. Detta följs av att vi i klassen gör två bildkollage med bra respektive dåliga sakers inverkan på den.

Arabiska Lina: Eleverna hade en repetition på dem tre tecken. De har börjat med det nya målet som är alsokon. Eleverna har tränat på tecknet alsokon men de har det fortfarande svårt. Vi kommer att jobba vidare med tecknet under kommande veckor. Eleverna måste läsa lite varje dag.

Läxa: träna på dem 4 ord som finns på boken s. 42 och 43. Läs gärna sidorna 44 och 45 som vi kommer att jobba med nästa vecka.  

 

Viktigt:

Det är ni föräldrar som har ansvaret att kontakta skolan om ert barn behöver fritids eller liknande. Många barn har vid ett flertal tillfällen bett om att bli skickade hem, till fritids eller liknande utan att vi fått information om detta från er föräldrar. Vi har tyvärr inte den möjligheten att ringa upp er mitt under våra barns undervisningstider för att bekräfta sådan information. Dessutom går det inte att ringa eller meddela oss fröknar om ändringar samma dag. Vi kommer alltså inte kunna ändra på era barns scheman om ni ringer med sådan info samma dag. Vi behöver få sådan info i god tid.

De som behöver läxhjälp kommer att meddelas och då är det ni föräldrar som måste se till så att era barn blir upphämtade.  I annat fall måste vårdnadshavare meddela om ändringar. Vi lämnar alltså inte iväg våra elever utan ert godkännande.

Observera även att vi inte kan ta emot samtal på tisdagar på grund av vi då sitter i möte.  

Våra telefontider är följande:

14:40-15:15 alla vardagar, dock inte tisdagar. Ni kan även maila eller sms:a.

Ni kan nå oss på följande nummer och email:   

Nicolaus 0737828107
nicolaus.camp@vetenskapsskolan.se

 

Trevlig helg önskar

Nicolaus, Hend, Lina och Hanan

Veckobrev v.8

Veckobrev v.8                                                                          Klass 1

Salam aleikom alla föräldrar där hemma!

VIKTIGA DATUM!

Nästa vecka, vecka 9 är det återigen dags för IUP-samtal. Tider kan bokas på Infomentor nu. Saknar ni inloggningsuppgifter så ta kontakt med receptionen så får ni hjälp med detta! Torsdag 23/2 är sista dagen att boka. Har ni inte bokat en tid då väljs en ut åt er av klassens mentor.

Under vecka 9 kommer eleverna att sluta klockan 13.00 hela veckan till följd av IUP-samtalen..

OBS!

Vid sjukanmälan ska ett sms skickas till receptionen och inte till lärarna.  Nummer till receptionen är: 0769459701

Sjukanmälan görs senast kl 08:00

 

Om frånvaron ej meddelas, rapporteras den som ogiltig frånvaro från skolan.

Under HT kommer arbetstidsförskjutningen för lågstadiet att äga rum på tisdagar mellan 13:15-14:15. Berörda elevers föräldrar meddelas i god tid för att de själva ska hämta sina barn efter arbetstidsförskjutningen.

Läxhjälpen är på tisdagar 13.15–14.15 och torsdagar 14.30–15.30.

Alla elever på skolan har en läsläxa. De måste läsa minst 30 minuter varje dag och en förälder ska signera detta i veckoschemat som följer med. Lappen lämnas till mentor varje fredag och man får en ny när denna är helt ifylld. Det är av största vikt att eleverna sköter detta då det är en stor bidragande faktor i att utveckla elevernas läsförmåga!

Ni som har egna inloggningsuppgifter kan själva logga in och ta del av all information om era barn på infomentor. www.infomentor.se

Detta har vi arbetat med under veckan:

Svenska: Vi tittar på ordklasser och arbetar med verb, alltså saker man kan göra..

Matematik: På fredag 24/2 ska eleverna ha prov på kapitel 2 i Favoritmatematik 1B. Den här veckan har vi repeterat kapitlet, och de som ännu inte kommit fram till sidan 93 har arbetat för att komma ikapp dit.

So: Vi har diskuterat funktionsnedsättningar och handikapp, hur det påverkar ens vardag och vad man kan göra för att vara en bra medmänniska och hur samhället hjälper dessa individer.

No: Vi har påbörjat ett arbete om hållbar utveckling och har i veckan tittat på hur man källsorterar, och vad man kan tjäna på att återvinna skräp istället för att bara slänga det.

Arabiska Lina:  

Viktigt:

Det är ni föräldrar som har ansvaret att kontakta skolan om ert barn behöver fritids eller liknande. Många barn har vid ett flertal tillfällen bett om att bli skickade hem, till fritids eller liknande utan att vi fått information om detta från er föräldrar. Vi har tyvärr inte den möjligheten att ringa upp er mitt under våra barns undervisningstider för att bekräfta sådan information. Dessutom går det inte att ringa eller meddela oss fröknar om ändringar samma dag. Vi kommer alltså inte kunna ändra på era barns scheman om ni ringer med sådan info samma dag. Vi behöver få sådan info i god tid.

De som behöver läxhjälp kommer att meddelas och då är det ni föräldrar som måste se till så att era barn blir upphämtade.  I annat fall måste vårdnadshavare meddela om ändringar. Vi lämnar alltså inte iväg våra elever utan ert godkännande.

Observera även att vi inte kan ta emot samtal på tisdagar på grund av vi då sitter i möte.  

Våra telefontider är följande:

14:40-15:15 alla vardagar, dock inte tisdagar. Ni kan även maila eller sms:a.

Ni kan nå oss på följande nummer och email:   

Nicolaus 0737828107
nicolaus.camp@vetenskapsskolan.se

 

Trevlig helg önskar

Nicolaus, Hend, Lina och Hanan

Vecka 6

Salam aleikom alla föräldrar där hemma!

Vecka 7, alltså nästa vecka, är det sportlov! Alla elever är då lediga, men vi erbjuder fritids som vanligt. Skolan börjar igen på tisdag den 21 februari kl. 8.

VIKTIGA DATUM!

Vecka 9 är det återigen dags för IUP-samtal. Tider kan bokas på Infomentor nu. Saknar ni inloggningsuppgifter så ta kontakt med receptionen så får ni hjälp med detta!

Under vecka 9 kommer eleverna att sluta klockan 13.00 hela veckan till följd av IUP-samtalen..

OBS!

Vid sjukanmälan ska ett sms skickas till receptionen och inte till lärarna.  Nummer till receptionen är: 0769459701

Sjukanmälan görs senast kl 08:00

 

Om frånvaron ej meddelas, rapporteras den som ogiltig frånvaro från skolan.

Under HT kommer arbetstidsförskjutningen för lågstadiet att äga rum på tisdagar mellan 13:15-14:15. Berörda elevers föräldrar meddelas i god tid för att de själva ska hämta sina barn efter arbetstidsförskjutningen.

Läxhjälpen är på tisdagar 13.15–14.15 och torsdagar 14.30–15.30.

Alla elever på skolan har en läsläxa. De måste läsa minst 30 minuter varje dag och en förälder ska signera detta i veckoschemat som följer med. Lappen lämnas till mentor varje fredag och man får en ny när denna är helt ifylld. Det är av största vikt att eleverna sköter detta då det är en stor bidragande faktor i att utveckla elevernas läsförmåga!

Ni som har egna inloggningsuppgifter kan själva logga in och ta del av all information om era barn på infomentor. www.infomentor.se

Detta har vi arbetat med under veckan:

Svenska: Vi arbetar med SJ-ljudet, och även tidskoncepten “först”, “sen” och “till sist”.

Matematik: Vi fortsätter här att arbeta med tiotalsövergångar, och även att arbeta med tallinjen för att förenkla och ge en bild av att räkna med tal som är högre än tio. Eleverna får som mest arbeta fram till sidan 93.

So: Vi ger en historisk överblick av Alla hjärtans dag som vi firar den 14 februari varje år. Barnen fick sedan själva göra egna alla hjärtans dag-kort till sina nära och kära.

No: Vi undersöker vad luft verkligen är och diskuterar även andra gaser och vad de kan ha för effekter på oss och sin omgivning. Vi börjar även arbeta med hållbar utveckling, där vi ser en film om hur man kan vara miljösmart och vad för små val man kan göra i vardagen för att få en bättre miljö.

Arabiska Lina:  

Viktigt:

Det är ni föräldrar som har ansvaret att kontakta skolan om ert barn behöver fritids eller liknande. Många barn har vid ett flertal tillfällen bett om att bli skickade hem, till fritids eller liknande utan att vi fått information om detta från er föräldrar. Vi har tyvärr inte den möjligheten att ringa upp er mitt under våra barns undervisningstider för att bekräfta sådan information. Dessutom går det inte att ringa eller meddela oss fröknar om ändringar samma dag. Vi kommer alltså inte kunna ändra på era barns scheman om ni ringer med sådan info samma dag. Vi behöver få sådan info i god tid.

De som behöver läxhjälp kommer att meddelas och då är det ni föräldrar som måste se till så att era barn blir upphämtade.  I annat fall måste vårdnadshavare meddela om ändringar. Vi lämnar alltså inte iväg våra elever utan ert godkännande.

Observera även att vi inte kan ta emot samtal på tisdagar på grund av vi då sitter i möte.  

Våra telefontider är följande:

14:40-15:15 alla vardagar, dock inte tisdagar. Ni kan även maila eller sms:a.

Ni kan nå oss på följande nummer och email:   

Nicolaus 0737828107
nicolaus.camp@vetenskapsskolan.se

 

Trevlig helg och sportlov önskar

Nicolaus, Hend, Lina och Hanan

Veckobrev 5

Veckobrev v.5                                                                          Klass 1

Salam aleikom alla föräldrar där hemma!

VIKTIGA DATUM!

Vecka 9 är det återigen dags för IUP-samtal. Tider kan bokas på Infomentor nu. Saknar ni inloggningsuppgifter så ta kontakt med receptionen så får ni hjälp med detta!

Under vecka 9 kommer eleverna att sluta klockan 13.00 hela veckan.

OBS!

Vid sjukanmälan ska ett sms skickas till receptionen och inte till lärarna.  Nummer till receptionen är: 0769459701

Sjukanmälan görs senast kl 08:00

 

Om frånvaron ej meddelas, rapporteras den som ogiltig frånvaro från skolan.

Under HT kommer arbetstidsförskjutningen för lågstadiet att äga rum på tisdagar mellan 13:15-14:15. Berörda elevers föräldrar meddelas i god tid för att de själva ska hämta sina barn efter arbetstidsförskjutningen.

Läxhjälpen är på tisdagar 13.15–14.15 och torsdagar 14.30–15.30.

Alla elever på skolan har en läsläxa. De måste läsa minst 30 minuter varje dag och en förälder ska signera detta i veckoschemat som följer med. Lappen lämnas till mentor varje fredag och man får en ny när denna är helt ifylld. Det är av största vikt att eleverna sköter detta då det är en stor bidragande faktor i att utveckla elevernas läsförmåga!

Ni som har egna inloggningsuppgifter kan själva logga in och ta del av all information om era barn på infomentor. www.infomentor.se

Detta har vi arbetat med under veckan:

Svenska: Vi tittar på sk.ljudet, och hur det skiljer sig i olika stavningar och hur det låter annorlunda beroende på om det finns en lång eller kort vokal efteråt. Vi har även börjat läsa boken Gummi-Tarzan av Ole Lund Kirkegaard.                                                                                                                     

Matematik: Vi arbetar med tiotalsövergång, där det är viktigt att kunna tiokompisarna för att underlätta räkningen. Eleverna får arbeta till sidan 65 i Favoritmatematik 1B.

So: Vi undersöker hur papper blir till och diskuterar varför det är så viktigt att inte slösa på våra naturresurser.

No: Vi har pratat om temperaturer, där eleverna fått arbeta med uppgifter.

Arabiska Lina:  Vi jobbar fortfarande med aldammah. Eleverna behöver träna mer hemma för att inte blanda ihop mellan dem 3 tecken. Eleverna fick träna under lektionen på bokstäverna med 3 tecken och med samma sidor i boken 40 och 41 för att blir mer säkra på målet Nästa måndag 6/02-2017 så är det prov på S. 40+41 och ett separat papper med bokstäver.

 

Viktigt:

Det är ni föräldrar som har ansvaret att kontakta skolan om ert barn behöver fritids eller liknande. Många barn har vid ett flertal tillfällen bett om att bli skickade hem, till fritids eller liknande utan att vi fått information om detta från er föräldrar. Vi har tyvärr inte den möjligheten att ringa upp er mitt under våra barns undervisningstider för att bekräfta sådan information. Dessutom går det inte att ringa eller meddela oss fröknar om ändringar samma dag. Vi kommer alltså inte kunna ändra på era barns scheman om ni ringer med sådan info samma dag. Vi behöver få sådan info i god tid.

De som behöver läxhjälp kommer att meddelas och då är det ni föräldrar som måste se till så att era barn blir upphämtade.  I annat fall måste vårdnadshavare meddela om ändringar. Vi lämnar alltså inte iväg våra elever utan ert godkännande.

Observera även att vi inte kan ta emot samtal på tisdagar på grund av vi då sitter i möte.  

Våra telefontider är följande:

14:40-15:15 alla vardagar, dock inte tisdagar. Ni kan även maila eller sms:a.

Ni kan nå oss på följande nummer och email:   

Nicolaus 0737828107
nicolaus.camp@vetenskapsskolan.se

 

Trevlig helg önskar

Nicolaus, Hend, Lina och Hanan

 

Vecka 4

Veckobrev v.4 Klass 1

Salam aleikom alla föräldrar där hemma!
Vädret blir allt kyligare och blötare så klä gärna era barn efter väder. Vi behöver vara ute under alla raster. Ha gärna gummistövlar, bra skor, regnkläder, tjocka byxor/overall, inomhustofflor och extrakläder i skolan för säkerhets skull. Märk även era barns kläder eftersom det händer att elever har likadana kläder.

VIKTIGA DATUM!
Vecka 9 är det återigen dags för IUP-samtal. Tider för detta kommer att skickas ut under veckan. Under vecka 9 kommer eleverna att sluta klockan 13.00 hela veckan.

OBS!
Vid sjukanmälan ska ett sms skickas till receptionen och inte till lärarna. Nummer till receptionen är: 0769459701
Sjukanmälan görs senast kl 08:00

Om frånvaron ej meddelas, rapporteras den som ogiltig frånvaro från skolan.
Under HT kommer arbetstidsförskjutningen för lågstadiet att äga rum på tisdagar mellan 13:15-14:15. Berörda elevers föräldrar meddelas i god tid för att de själva ska hämta sina barn efter arbetstidsförskjutningen.

Läxhjälpen är på tisdagar 13.15–14.15 och torsdagar 14.30–15.30.
Alla elever på skolan har en läsläxa. De måste läsa minst 30 minuter varje dag och en förälder ska signera detta i veckoschemat som följer med. Lappen lämnas till mentor varje fredag och man får en ny när denna är helt ifylld. Det är av största vikt att eleverna sköter detta då det är en stor bidragande faktor i att utveckla elevernas läsförmåga!
Ni som har egna inloggningsuppgifter kan själva logga in och ta del av all information om era barn på infomentor. www.infomentor.se
Detta har vi arbetat med under veckan:

Svenska: Vi tittar närmare på dubbelteckningen av K, dvs CK, och ser vad som händer när det blir lång eller kort vokal i de orden.

Matematik: Vi fortsätter arbeta md klockan och har även börjat titta på hur man läser av tid på digitala klockor också, och vad de har gemensamt med analoga klockor. Eleverna ska jobba till sidan 49 i Favoritmatematik 1B.
So: Vi har tittat på kortfilmer om olika typer av tjänster som finns i städer, som vattenrening, avlopp och vägbygge. Vi har sedan pratat om dessa och svarat på frågor som eleverna hade.

No: Vi har pratat om temperaturer, där eleverna fått arbeta med uppgifter. De har även fått veta skillnaden mellan celsius och fahrenheit lite kortfattat.

Arabiska Lina: Vi började med ett nytt mål. Att kunna läsa med tecknet (aldammah). Eleverna fick träna på ord som innehåller tecknet aldammah. Det har blivit större utmaning för dem. Nu kan de tre tecken. Viktigt att träna hemma så att de inte blandar mellan dem.
Läxa: jobba klart med ord som innehåller dammah. S. 38-41. Viktigt att läsa rätt och det räcker inte att bara skriva av orden.

Viktigt:
Det är ni föräldrar som har ansvaret att kontakta skolan om ert barn behöver fritids eller liknande. Många barn har vid ett flertal tillfällen bett om att bli skickade hem, till fritids eller liknande utan att vi fått information om detta från er föräldrar. Vi har tyvärr inte den möjligheten att ringa upp er mitt under våra barns undervisningstider för att bekräfta sådan information. Dessutom går det inte att ringa eller meddela oss fröknar om ändringar samma dag. Vi kommer alltså inte kunna ändra på era barns scheman om ni ringer med sådan info samma dag. Vi behöver få sådan info i god tid.
De som behöver läxhjälp kommer att meddelas och då är det ni föräldrar som måste se till så att era barn blir upphämtade. I annat fall måste vårdnadshavare meddela om ändringar. Vi lämnar alltså inte iväg våra elever utan ert godkännande.

Observera även att vi inte kan ta emot samtal på tisdagar på grund av vi då sitter i möte.
Våra telefontider är följande:
14:40-15:15 alla vardagar, dock inte tisdagar. Ni kan även maila eller sms:a.
Ni kan nå oss på följande nummer och email:
Nicolaus 0737828107
nicolaus.camp@vetenskapsskolan.se

Trevlig helg önskar☺
Nicolaus, Hend, Lina och Hanan

Vecka 3

Veckobrev v.3                                                                          Klass 1

Salam aleikom alla föräldrar där hemma!

Vädret blir allt kyligare och blötare så klä gärna era barn efter väder. Vi behöver vara ute under alla raster. Ha gärna gummistövlar, bra skor, regnkläder, tjocka byxor/overall, inomhustofflor och extrakläder i skolan för säkerhets skull. Märk även era barns kläder eftersom det händer att elever har likadana kläder.

VIKTIGA DATUM!

Vecka 9 är det återigen dags för IUP-samtal. Tider för detta kommer att skickas ut under nästa vecka. Under vecka 9 kommer eleverna att sluta klockan 13.00 hela veckan.

OBS!

Vid sjukanmälan ska ett sms skickas till receptionen och inte till lärarna.  Nummer till receptionen är: 0769459701

Sjukanmälan görs senast kl 08:00

 

Om frånvaron ej meddelas, rapporteras den som ogiltig frånvaro från skolan.

Under HT kommer arbetstidsförskjutningen för lågstadiet att äga rum på tisdagar mellan 13:15-14:15. Berörda elevers föräldrar meddelas i god tid för att de själva ska hämta sina barn efter arbetstidsförskjutningen.

Läxhjälpen är på tisdagar 13.15–14.15 och torsdagar 14.30–15.30.

Alla elever på skolan har en läsläxa. De måste läsa minst 30 minuter varje dag och en förälder ska signera detta i veckoschemat som följer med. Lappen lämnas till mentor varje fredag och man får en ny när denna är helt ifylld. Det är av största vikt att eleverna sköter detta då det är en stor bidragande faktor i att utveckla elevernas läsförmåga!

Ni som har egna inloggningsuppgifter kan själva logga in och ta del av all information om era barn på infomentor. www.infomentor.se

Detta har vi arbetat med under veckan:

Svenska: Vi arbetar med Zick-Zack och Språkgodis i stor utsträckning. Eleverna som arbetar med Zick-Zack har jobbat med instruerande texter samt att återberätta innehållet ur skönlitterära texter.                                                                                                                         

Matematik: Här har vi börjat arbeta med klockan. Vi har gått igenom sekunder, minuter och timmar, hur de förhåller sig till varandra, och hur deras visare ser ut på klockan. Eleverna har sedan fått räkna med både hel- och halvtimmar. Den här veckan får eleverna som längst arbeta till sidan 33 i Favoritmatematik 1B.

So: Vi har tittat på kortfilmer om olika typer av yrken och serviceområden i städer, som transport av varor och människor, utomhusskötsel, posttransport osv. Vi har sedan pratat om dessa och svarat på frågor som eleverna hade.

No: Vi fortsatte att prata om vintern och vad som händer med djur och natur under den tiden på året.

Arabiska Lina,Vi jobbar fortfarande med målet alkasrah. Eleverna jobbar inte bra hemma och det kommer att påverka deras nivå i arabiska. Eleverna fick samma läxa till nästa vecka. De ska jobba med sidorna som handlar om målet(Alkasrah) 34-37. De fick jobba i klassen också. De som inte hann med alla sidor ska jobba klart med dem. Läs läxa är till alla.

OBS: alla måste ha med sig arabiska pärmen, häftet, penna och sudd.

Viktigt:

Det är ni föräldrar som har ansvaret att kontakta skolan om ert barn behöver fritids eller liknande. Många barn har vid ett flertal tillfällen bett om att bli skickade hem, till fritids eller liknande utan att vi fått information om detta från er föräldrar. Vi har tyvärr inte den möjligheten att ringa upp er mitt under våra barns undervisningstider för att bekräfta sådan information. Dessutom går det inte att ringa eller meddela oss fröknar om ändringar samma dag. Vi kommer alltså inte kunna ändra på era barns scheman om ni ringer med sådan info samma dag. Vi behöver få sådan info i god tid.

De som behöver läxhjälp kommer att meddelas och då är det ni föräldrar som måste se till så att era barn blir upphämtade.  I annat fall måste vårdnadshavare meddela om ändringar. Vi lämnar alltså inte iväg våra elever utan ert godkännande.

Observera även att vi inte kan ta emot samtal på tisdagar på grund av vi då sitter i möte.  

Våra telefontider är följande:

14:40-15:15 alla vardagar, dock inte tisdagar. Ni kan även maila eller sms:a.

Ni kan nå oss på följande nummer och email:   

Nicolaus 0737828107
nicolaus.camp@vetenskapsskolan.se

 

Trevlig helg önskar

Nicolaus, Hend, Lina och Hanan

Vecka 2

Salam aleikom alla föräldrar där hemma!

Hjärtligt varmt välkomna till vårterminen 2017 här på Vetenskapsskolan. Vi kör igång med lektionerna på direkten med lektioner som i stor utsträckning handlar om repetition från förra terminens sista tid.

Vädret blir allt kyligare och blötare så klä gärna era barn efter väder. Vi behöver vara ute under alla raster. Ha gärna gummistövlar, bra skor, regnkläder, tjocka byxor/overall, inomhustofflor och extrakläder i skolan för säkerhets skull. Märk även era barns kläder eftersom de händer att elever har likadana kläder. Den här veckan har det varit väldigt stormigt och slaskigt ute, vilket inneburit att vi hållit oss inne en stor del av tiden, men de sista dagarna innan helgen har det blivit bättre.                                                                   OBS!

Vid sjukanmälan ska ett sms skickas till receptionen och inte till lärarna.  Nummer till receptionen är: 0769459701

Sjukanmälan görs senast kl 08:00

 

Om frånvaron ej meddelas, rapporteras den som ogiltig frånvaro från skolan.

Under HT kommer arbetstidsförskjutningen för lågstadiet att äga rum på tisdagar mellan 13:15-14:15. Berörda elevers föräldrar meddelas i god tid för att de själva ska hämta sina barn efter arbetstidsförskjutningen.

Läxhjälpen är på tisdagar 13.15–14.15 och torsdagar 14.30–15.30.

Alla elever på skolan har en läsläxa. De måste läsa minst 30 minuter varje dag och en förälder ska signera detta i veckoschemat som följer med. Lappen lämnas till mentor varje fredag och man får en ny när denna är helt ifylld. Det är av största vikt att eleverna sköter detta då det är en stor bidragande faktor i att utveckla elevernas läsförmåga!

Ni som har egna inloggningsuppgifter kan själva logga in och ta del av all information om era barn på infomentor. www.infomentor.se

Detta har vi arbetat med under veckan:

Svenska: Vi har påbörjat en ny högläsningsbok, Lasse-Majas detektivbyrå och Brandkårsmysteriet. Vi tränar även mycket på vokalerna och arbetar med vad skillnaden mellan de och konsonanter är, och skillnaden mellan lång och kort, och mjuk och hård vokal.                                                                                                                         

Matematik: Vi repeterar talen 0-12 och arbetar ända upp till 20. Vi jobbar även hårt med positionssystemet och fokuserar mycket på skillnaden mellan ental coh tiotal och vad de betyder och är värda. Nästa vecka kommer vi börja arbeta med klockan. Vill man ta hem matematikboken får man den här veckan inte jobba längre än sidan 21.

So: Vi har tittat på ett avsnitt av Rättens riddare, som denna vecka handlade om skillnaden mellan pojkar och flickor, och hur det är förbjudet att behandla varandra olika beroende på vilket kön man har.

No: Vi har snabbt repeterat en överblick av kroppen, och även arbetat en del med vintern, dess djur och vad som händer i naturen då.Läxa: Läs texten med alla tecken och med lagom hastighet, skriv klart dem 4 meningar som tillhör texten s. 8 och träna på 6 orden för diktamen på s. 9 i övningsboken.

Arabiska Lina, Mål: Att läsa ord som innehåll tecknet alkasrah.

Eleverna har tränat på både bokstäverna med alkasrah och ord som innehåller tecknet alkasrah. De fick läsa och skriva på tavlan orden som finns i boken 34-37.

Läxa: jobba klart med sidorna som handlar om målet. 34-37. Du måste kunna läsa alla ord. Det räcker inte att skriva ner dem utan att kunna läsa dem

Viktigt:

Det är ni föräldrar som har ansvaret att kontakta skolan om ert barn behöver fritids eller liknande. Många barn har vid ett flertal tillfällen bett om att bli skickade hem, till fritids eller liknande utan att vi fått information om detta från er föräldrar. Vi har tyvärr inte den möjligheten att ringa upp er mitt under våra barns undervisningstider för att bekräfta sådan information. Dessutom går det inte att ringa eller meddela oss fröknar om ändringar samma dag. Vi kommer alltså inte kunna ändra på era barns scheman om ni ringer med sådan info samma dag. Vi behöver få sådan info i god tid.

De som behöver läxhjälp kommer att meddelas och då är det ni föräldrar som måste se till så att era barn blir upphämtade.  I annat fall måste vårdnadshavare meddela om ändringar. Vi lämnar alltså inte iväg våra elever utan ert godkännande.

Observera även att vi inte kan ta emot samtal på tisdagar på grund av vi då sitter i möte.  

Våra telefontider är följande:

14:40-15:15 alla vardagar, dock inte tisdagar. Ni kan även maila eller sms:a.

Ni kan nå oss på följande nummer och email:   

Nicolaus 0737828107
nicolaus.camp@vetenskapsskolan.se

 

Trevlig helg önskar

Nicolaus, Lina, Hanan och Sammi

Veckobrev v.50

Veckobrev v.50 Klass 1
Hej och salam aleikom!
Detta har vi arbetat med under veckan som gått:

Svenska: Här arbetas det med Zick Zack och språkgodis, där vi precis börjat med verb och tidsböjning. Under fredagen har vi även en värdegrundsdag om temat rasism som innehåller en del svenskauppgifter.

Matematik: Vi arbetar med positionssystemet och försöker göra eleverna uppmärksamma om rätt struktur i talen, så att man inte tex skriver 21 när man ska skriva 12 osv.

NO: Vi har lärt oss om de fem sinnena – lukt, smak, syn, hörsel och känsel.

SO: Här har vi haft klass- och elevråd, där eleverna får träna på att uttrycka sina åsikter och ta del av demokratiska värderingar..

Arabiska: Lina: Nästa måndag är studiedag och barnen ska inte ha arabiska men de kan jobba på följande till nästa termin.
Vi började med målet alkasra. Eleverna har tränat på bokstäverna med tecknet alkasra. Både läsning och skrivning på tavlan.
Eleverna har fått ett papper med alla alfabetet (28) bokstäver med både tecken alfatha och alkasrah.
Läxa: träna läsa alla bokstäver i pappret med både tecken, alfatha och alkasrah.

Allmän information till elever och föräldrar:
Vi planerar ett besök till Isdala ishall nästa torsdag (22/12). Se till att eleverna får med sig mat och dryck, gärna något varmt, då vi inte äter i skolan denna dag.

På måndag 19/12 är skolan stängd pga k-dag och elevbedömning, så eleverna är lediga denna dag.

Nu har vintern sakta smugit sig in på oss och det betyder kallare och blötare väder. Klä gärna era barn efter väder eftersom vi försöker vara ute under alla raster. Ha gärna gummistövlar, tofflor och extrakläder i skolan för säkerhets skull. Det vore även bra om barnen har en tjockare jacka samt bra skor. Märk även era barns kläder eftersom de händer att elever har likadana kläder.

Den 16/12 kommer vi på skolan att ha en värdegrundsdag med temat rasism. Eleverna kommer då att få gå runt i olika stationer med olika aktiviteter i syfte att uppmärksamma elever om vad rasism är och hur vi tillsammans kan jobba för att motverka det,

Avslutningen för i år kommer att vara den 23/12. Eleverna börjar skolan som vanligt men slutar 11:00. Bussen avgår 11:15. Det kommer inte att serveras någon lunch och eleverna får istället ta med en fika. Mer information om denna dag kommer senare.

OBS!
Vid sjukanmälan ska ett sms skickas till receptionen och inte till lärarna. Nummer till receptionen är: 0769459701
Sjukanmälan görs senast kl 08:00
Om frånvaron ej meddelas, rapporteras den som ogiltig frånvaro från skolan.
Under HT kommer arbetstidsförskjutningen för lågstadiet att äga rum på tisdagar mellan 13:15-14:15. Berörda elevers föräldrar meddelas i god tid för att de själva ska hämta sina barn efter arbetstidsförskjutningen.

Läxhjälpen är på tisdagar 13.15–14.15 och torsdagar 14.30–15.30.
Alla elever på skolan har en läsläxa. De måste läsa minst 20-30 minuter varje dag och en förälder ska signera detta i veckoschemat som följer med. Lappen lämnas till mentor varje fredag och man får en ny när denna är helt ifylld. Det är av största vikt att eleverna sköter detta då det är en stor bidragande faktor i att utveckla elevernas läsförmåga!
Ni som har egna inloggningsuppgifter kan själva logga in och ta del av all information om era barn på infomentor. www.infomentor.se

Ni kan även finna veckans läxa i dropbox-mappen för klass 1 på http://tinyurl.com/jaajm2p
Trevlig helg önskar Nicolaus, Lina, Hend och Hanan!

Vecka 49

Hej och salam aleikom!

Detta har vi arbetat med under veckan som gått:

Svenska: Vi arbetar nu mycket med läs- och skrivfärdighet, och jobbar också med att återberätta texter som vi fått höra upplästa.

Matematik: Vi repeterar det vi gått igenom i matematiken under terminen, och arbetar med extrauppgifter som det behöver tränas mer på. Mycket av repetitionen är att förklara vad term, summa och differens är och vad de betyder.

NO: Vi har gått igenom hjärnans funktioner och även om hur vi blir påverkade av stress. Detta knyter sedan an till SO.

SO: Här har vi sett en film och samtalat om begreppet “skärmtid”, vilket handlar om hur människan påverkas av att sitta framför skärmar så mycket som vi gör, och vad det kan vara både bra och dåligt för.

Arabiska Lina: Eleverna fick träna på sidorna 32 och 33 av boken. Fortfarande jobbar vi med ord som innehåller alfatha tecken.

Läxa: träna läsa sidorna 32 och 33 av boken med mindre än 2 minuter.

Nästa vecka kommer vi att jobba med ett nytt mål som är alkasrah tecken.

Allmän information till elever och föräldrar:

Vi planerar eventuellt ett besök till Isdala ishall under vecka 51. Mer information om detta kommer under nästa vecka när vi har fattat ett beslut om detta..

Nu har vintern sakta smugit sig in på oss och det betyder kallare och blötare väder. Klä gärna era barn efter väder eftersom vi försöker vara ute under alla raster. Ha gärna gummistövlar, tofflor och extrakläder i skolan för säkerhets skull. Det vore även bra om barnen har en tjockare jacka samt bra skor. Märk även era barns kläder eftersom de händer att elever har likadana kläder.

Den 16/12 kommer vi på skolan att ha en värdegrundsdag med temat rasism. Eleverna kommer då att få gå runt i olika stationer med olika aktiviteter i syfte att uppmärksamma elever om vad rasism är och hur vi tillsammans kan jobba för att motverka det,

Avslutningen för i år kommer att vara den 23/12. Eleverna börjar skolan som vanligt men slutar 11:00. Bussen avgår 11:15. Det kommer inte att serveras någon lunch och eleverna får istället ta med en fika. Mer information om denna dag kommer senare.

                                                                   OBS!

Vid sjukanmälan ska ett sms skickas till receptionen och inte till lärarna.  Nummer till receptionen är: 0769459701

Sjukanmälan görs senast kl 08:00

Om frånvaron ej meddelas, rapporteras den som ogiltig frånvaro från skolan.

Under HT kommer arbetstidsförskjutningen för lågstadiet att äga rum på tisdagar mellan 13:15-14:15. Berörda elevers föräldrar meddelas i god tid för att de själva ska hämta sina barn efter arbetstidsförskjutningen.

Läxhjälpen är på tisdagar 13.15–14.15 och torsdagar 14.30–15.30.

Alla elever på skolan har en läsläxa. De måste läsa minst 20-30 minuter varje dag och en förälder ska signera detta i veckoschemat som följer med. Lappen lämnas till mentor varje fredag och man får en ny när denna är helt ifylld. Det är av största vikt att eleverna sköter detta då det är en stor bidragande faktor i att utveckla elevernas läsförmåga!

Ni som har egna inloggningsuppgifter kan själva logga in och ta del av all information om era barn på infomentor. www.infomentor.se

Ni kan även finna veckans läxa i dropbox-mappen för klass 1 på http://tinyurl.com/jaajm2p

Trevlig helg önskar Nicolaus, Lina, Hend och Hanan!