Hem » Klass 4A & 4B

Klass 4A & 4B

Veckobrev 10

Vecka 10 Klass 4A

Salamualaikum!

Eleverna arbetar för fullt, utvecklingen hos dem är märkbar och vi känner oss ganska nöjda med elevernas insatser i allmänt.

Vi är i mitten av period 5, och det är dags att göra omprov för elever som inte nådde målen i 4an. Se till att eleverna arbeta färdigt med sina handlingsplaner och förbereda sig till omprov.

 

Många elever går ut utan jacka nu, det är inte sommar än och vi behöver er hjälp med att prata med era barn om det. De måste ha på sig rätt kläder för att slippa förkylning.

Vi fortsätter diskutera värdegrundsfrågor på fredagar, den här veckan har vi diskuterat förmågan att leva sig in i andras situationer och försöka komma på verktyg för att stödja andra.

 

OBS!

Från och med nästa vecka kommer vi att använda infomentors bloggfunktion för att skicka veckobrevet. Veckobrevet kommer inte att finnas på hemsidan längre.

 

Viktiga datum

Föräldramöte den 14/Mars, kl: 17:00 - 19:00

 

Denna vecka har 4A arbetat med följande:

Matamatik: Eleverna har arbetat med problemlösning och decimaltal. För att främja elevernas förmåga att lösa problem skickar vi hem kluringar som läxa, löser vi kluringarna tillsammans på olika sätt sedan låter vi eleverna att göra en diagnos på samma kluringar. En möjlighet för er att hjälpa era barn i sin utveckling genom området problemlösning är att diskutera och översätta kluringen på ert hemspråk.

SO: Vi kommer att ha ett förhör på judendomen, sid 40-46 + 52-54 nästa vecka på fredag.

 

Svenska: Eleverna läser/lyssnar på två böcker i klassrummet, sin egna valda bok och högläsningsboken  “Nos mot Näsa” samt påbörjat skrivningen av deras bokrecension. De har fått hem en läxa som ska in nästa fredag.   

OBS!

Vid sjukanmälan ska ett sms skickas till receptionen och inte till lärarna.  Nummer till receptionen är: 0769459701

Sjukanmälan görs senast kl 08:00

Sjukanmälan kan även göras på infomentor, där kan ni anmäla barnet frånvarande flera dag i taget.

 

Meddelande från syskon är inte giltiga. Ni kan fortfarande kontakta oss i framtiden angående era barn i skolan, men det är receptionen som registrerar all frånvaro.

Om frånvaron ej meddelas, rapporteras den som ogiltig frånvaro från skolan.

 

Ni kan kontakta mig via mail på: gana.abdullahresul@vetenskapsskolan.se

Med vänlig hälsning

Gåna Abdullahresul

Veckobrev 10

Veckobrev nr 10

Klass 4B

Salamoalaikum/Hej

 

Eleverna har arbetat på väl under denna vecka. Klassen har fått mycket fin beröm från textilslöjden där dem har arbetat mycket fint enligt läraren. Vi ser även god utveckling hos flera elever i övriga ämnen och hoppas att detta fortgår fram till sommaren.

 

Jag vill påminna om att vi har möjlighet att erbjuda elever en extra stöd lektion på onsdagar och en på torsdagar. Kommer man till stöd så är det föräldrarna som ansvarar för hämtning av dem elever som anser åker hem med buss.

 

Viktiga datum

Tisdag den 14 mars kl 17-19:00. Föräldramöte

 

Denna vecka har 4B arbetat med följande:

Svenska:  Eleverna läser två böcker i klassrummet, “fröken europa” och “Nos mot näsan” samt påbörjat skrivningen av deras bokrecension. De har fått hem en läxa som ska in nästa fredag.   

Matte:

Bild:

NO:

Idrott:

Engelska: Vi kommer att öva hörförståelse i workbook.

SO; Vi har lärt oss om berättelsernas betydelse inom judendomen och vad dem olika berättelserna har för koppling till olika traditioner och högtider i judendomen. Vi kommer att ha ett förhör på judendomen, sid 40-46 + 52-54 nästa vecka på fredag.

Slöjd:

Modersmål: Arabiska Lina Vi jobbar fortfarande med samma mål, Eleverna ska kunna uttrycka sig både muntligt och skriftligt.

Eleverna fick prata och skriva om deras föräldrar och vad de gör åt dem.  

Läxa: Eleverna ska beredda sig att prata om en person som de gillar och varför tycker dem det. De ska skriva minst 5 meningar.  

 

 1. slöjd:

OBS!

Vid sjukanmälan ska ett sms skickas till receptionen och inte till lärarna.  Nummer till receptionen är: 0769459701

Sjukanmälan görs senast kl 08:00

Sjukanmälan kan även göras på infomentor, där kan ni anmäla barnet frånvarande flera dag i taget.

 

Meddelande från syskon är inte giltiga. Ni kan fortfarande kontakta oss i framtiden angående era barn i skolan, men det är receptionen som registrerar all frånvaro.

Om frånvaron ej meddelas, rapporteras den som ogiltig frånvaro från skolan.

 

Ni kan kontakta mig via mail på: hena.manto@vetenskapsskolan.se

På telefon: 0707-924042 vardagar mellan 7:50-15:30

Med vänlig hälsning

Hena Manto

Vecka 8

Veckobrev n8

Klass 4B

Salamoalaikum/Hej

 

Hoppas ni har haft ett avkopplande lov. Vi har startat en ny period på skolan och det är då bra att ni bekantar er med dem nya målen som eleverna har framför sig. Alla lärare har skrivit klart sina kommentarer och sina bedömningar i infomentor. Logga gärna in och se efter så att era barn har sina bedömningar och kommentarer i den ämnen som de har läst.

 

Nästa vecka är det IUP- vecka vilket innebär att eleverna slutar tidigare än vanligt. Under hela veckan slutar eleverna kl 13:00, då IUP-samtalen börjar.

 

Inför Iup samtal Det är fortfarande många som inte bokat tid för IUP under nästa vecka. Det är viktigt att detta görs snarast då det inte är många dagar kvar. Ni skall logga in på infomentor och boka tider som passar er. flera har redan bokat upp tider så det är först till kvar som gäller. Om tiderna absolut inte skulle passa kan ni smsa till mig.

 

Jag vill påminna om att vi har möjlighet att erbjuda elever en extra stödlektion på onsdagar och en på torsdagar. kommer man till stöd så är det föräldrarna som ansvarar för hämtning av dem elever som anser åker hem med buss.

 

Viktiga datum

Vecka 9: IUP-samtal.

Vecka 11: Tisdag den 14 mars kl 17-19:00.

 

Denna vecka har 4B arbetat med följande:

Svenska: Eleverna har jobbat med läsförståelseövningar gällande skapelseberättelser och myter från förr i tiden. Även läxan har delats ut. Nästa vecka ska eleverna börja med skrivuppgiften: bokrecension.

Matte: Vi har börjat med andra matteboken. Vi kommer att jobba med tal i bråkform, addition och subtraktion och samma nämnaren.

Bild: Vi fortsätter att jobba med våra teckningar. och vi använder oss av starka och kalla färger.

NO:

Idrott: Vi kommer att öva mer på basket och tekniken.

Engelska: Vi har arbetat klart med kapitlet “Food” och vi ska ska ha ett förhör nästa vecka på dem två sista kapitlen vi har arbetat med.

SO; Vi ska börja med ämnet religion där vi först ska arbeta med Judendomen.

Slöjd:

Modersmål:

 1. slöjd:

OBS!

Vid sjukanmälan ska ett sms skickas till receptionen och inte till lärarna.  Nummer till receptionen är: 0769459701

Sjukanmälan görs senast kl 08:00

Sjukanmälan kan även göras på infomentor, där kan ni anmäla barnet frånvarande flera dag i taget.

 

Meddelande från syskon är inte giltiga. Ni kan fortfarande kontakta oss i framtiden angående era barn i skolan, men det är receptionen som registrerar all frånvaro.

Om frånvaron ej meddelas, rapporteras den som ogiltig frånvaro från skolan.

 

Ni kan kontakta mig via mail på: hena.manto@vetenskapsskolan.se

På telefon: 0707-924042 vardagar mellan 7:50-15:30

Med vänlig hälsning

Hena Manto

Vecka 6

4A

 

Salamoalaikum!

Nu har vi kommit fram till ett mycket välbehövligt sportlov. vi hoppat att den kommer att få en avkopplande paus och komma tillbaka med nya styrkor för att arbeta mot målen.

 

Jag skulle önska att alla föräldrar talade med sina barn om ett allvarligt problem som har förekommit den senaste veckan, nämligen att flera elever (pojkarna) har vid ett antal tillfällen örfilat varandra och sagt att det är “på skoj”. Detta är helt oacceptabelt och den som gör detta kommer att skrivas in i en incidentrapport och sedan kallas föräldrar till möte med mentor och rektorer.

Inför Iup samtal önskar jag att ni har förståelse för att jag inte kan erbjuda önskad tid för alla föräldrar. Jag kommer att be er att logga in på infomentor och boka tider som passar er. Hittills har bara fyra föräldrar bokat upp tider så det är bra att ni boka så fort ni kan då har ni fler tider att välja bland.

 

Viktiga datum

Vecka 7: Februari lov

Vecka 8: Måndag den 20 februari är det studiedag. Skolan har stängt.

Vecka 9: IUP-samtal.

Vecka 11: Föräldramöte tisdag den 14 mars kl 17-19:00.

 

Denna vecka har 4A arbetat med följande:

Svenska:

Matte: Bråk och bråk på tallinje

Bild:

NO: Vi ska de kommande veckorna prata om kyla och värme samt hur man mäter temperatur.

Idrott:

Engelska: Vi arbetar med läsförståelse och påbörjar nu arbetet med skrivförmåga. Varje läxa som eleverna får ska de träna på att sammanfatta texten skriftligt.

Till v. 8 har de två texter, sid 32 och 33, Have a smoothie och Recipe. De som vill kan filmas laga smoothien och prata på engelska om ingredienser, verktyg de behöver för att laga den och hur det går till.

SO; Vi har börjat avsluta vårt arbete med Unicef och hur dem arbetar för att hjälpa barn runt om i världen. Efter sportlovet kommer eleverna att börja med ämnet religion.

Slöjd:

Modersmål:

 1. slöjd:

OBS!

Vid sjukanmälan ska ett sms skickas till receptionen och inte till lärarna.  Nummer till receptionen är: 0769459701

Sjukanmälan görs senast kl 08:00

Sjukanmälan kan även göras på infomentor, där kan ni anmäla barnet frånvarande flera dag i taget.

 

Meddelande från syskon är inte giltiga. Ni kan fortfarande kontakta oss i framtiden angående era barn i skolan, men det är receptionen som registrerar all frånvaro.

Om frånvaron ej meddelas, rapporteras den som ogiltig frånvaro från skolan.

 

Ni kan kontakta mig via mail på: gana.abdullahresul@vetenskapsskolan.se

Med vänlig hälsning

Gåna Abdullahresul

4B

 

Salamoalaikum/Hej

 

Nu har vi kommit fram till ett mycket välbehövligt sportlov. vi hoppas att den kommer att få en avkopplande paus och komma tillbaka med nya styrkor för att arbeta mot målen.

 

Jag skulle önska att alla föräldrar talade med sina barn om ett allvarligt problem som har förekommit den senaste veckan, nämligen att flera elever (pojkarna) har vid ett antal tillfällen örfilat varandra och sagt att det är “på skoj”. Detta är helt oacceptabelt och den som gör detta kommer att skrivas in i en incidentrapport och sedan kallas föräldrar till möte med mentor och rektorer.

 

Inför Iup samtal önskar jag att ni har förståelse för att jag inte kan erbjuda önskad tid för alla föräldrar. Jag kommer att be er att logga in på infomentor och boka tider som passar er. flera har redan bokat upp tider så det är först till kvar som gäller. Ni kan redan nu logga in och boka tider för samtal. om tiderna absolut inte skulle passa kan ni smsa till mig.

 

Viktiga datum

Vecka 7: Februari lov

Vecka 8: Måndag den 20 februari är det studiedag. Skolan har stängt.

Vecka 9: IUP-samtal.

Vecka 11: Ändrar tid för föräldramöte som nu blir på tisdag den 14 mars kl 17-19:00.

 

Denna vecka har 4B arbetat med följande:

Svenska: Svenska: Har gjort klart momentet: konsten att skriva- instruktioner, samt presenterat inför klassen. Under lovet är det viktigt att de fortsätter att läser och kollar in serier/filmer/radio för att stärka deras vardagssvenska.

 

Träna upp vardagssvenska/ordförrådet

-          Kolla på dokumentären/serier från;

 1.       http://urplay.se/ à klicka på hitta, välj Barn/vuxna och sen välj vilken kategori.
 2.       http://urskola.se/ och sen väljer ni på utbildningsnivå – grundskola; 4-6. Och sen väljer ni från ämnesmeny vilket ämne ni vill kolla på.
 3.      Svtplay.se – klicka på program och sen välj mellan dokumentärer/kultur/samhälle & fakta etc.
 4.      Ljudböcker: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/?programid=3171 : här kan men tex höra på den: den oändliga Historien.
 5.      Kolla/lyssna/läs nyheter.

Matte:

Bild:

NO:Vi ska de kommande veckorna prata om kyla och värme samt hur man mäter temperatur.

Idrott:

Engelska: Vi arbetar med läsförståelse och prepositioner.

SO; Vi har börjat avsluta vårt arbete med Unicef och hur dem arbetar för att hjälpa barn runt om i världen. Efter sportlovet kommer eleverna att börja med ämnet religion.

Slöjd:

Modersmål:

 1. slöjd:

OBS!

Vid sjukanmälan ska ett sms skickas till receptionen och inte till lärarna.  Nummer till receptionen är: 0769459701

Sjukanmälan görs senast kl 08:00

Sjukanmälan kan även göras på infomentor, där kan ni anmäla barnet frånvarande flera dag i taget.

 

Meddelande från syskon är inte giltiga. Ni kan fortfarande kontakta oss i framtiden angående era barn i skolan, men det är receptionen som registrerar all frånvaro.

Om frånvaron ej meddelas, rapporteras den som ogiltig frånvaro från skolan.

 

Ni kan kontakta mig via mail på: hena.manto@vetenskapsskolan.se

På telefon: 0707-924042 vardagar mellan 7:50-15:30

Med vänlig hälsning

Hena Manto

 

Veckobrev 5

 

Klass 4B

Salamoalaikum/Hej

 

Inför Iup samtal önskar jag att ni har förståelse för att jag inte kan erbjuda önskad tid för alla föräldrar jag kommer att be er att logga in på infomentor och boka tider som passar er. Om ni saknar eller har glömt er lösenord kan ni kontakta mig eller Ahmad på expeditionen så kan vi skapa nya lösenord åt er. Ni kan redan nu logga in och boka tider för samtal.

 

Viktiga datum

Vecka 7: Februari lov

Vecka 8: Måndag den 20 februari är det studiedag. Skolan har stängt.

Vecka 9: IUP-samtal.

Vecka 11: Ändrar tid för föräldramöte som nu blir på tisdag den 14 mars kl 17-19:00.

 

Denna vecka har 4B arbetat med följande:

Svenska:

Matte: Vi jobbar vidare med algebra. Hur X kan vara vilket tal som hels och hur vi kommer att ta reda på vad X är för tal.

Bild: Vi har jobbat med konst och konstruktion. Hur man förstora och förminska en bild samt diskuteras hur en kamera fungerar.

Idrott: Vi fortsätter med gruppövningar och teknik. Allsidig rörelse.

Engelska: Vi arbetar med läsförståelse och prepositioner.

SO; Vi har börjat skriva texter om Unicef och hur dem arbetar för att hjälpa barn runt om i världen.

Slöjd:

Modersmål; Arabiska Lina: Eleverna fick jobba klart med sagan och de ska fortsatta jobba med boken.

Läxa: Läs texten på s. 14 med alla tecken och satsmelodi.

 

 1. slöjd:

OBS!

Vid sjukanmälan ska ett sms skickas till receptionen och inte till lärarna.  Nummer till receptionen är: 0769459701

Sjukanmälan görs senast kl 08:00

Sjukanmälan kan även göras på infomentor, där kan ni anmäla barnet frånvarande flera dag i taget.

 

Meddelande från syskon är inte giltiga. Ni kan fortfarande kontakta oss i framtiden angående era barn i skolan, men det är receptionen som registrerar all frånvaro.

Om frånvaron ej meddelas, rapporteras den som ogiltig frånvaro från skolan.

 

Ni kan kontakta mig via mail på: hena.manto@vetenskapsskolan.se

På telefon: 0707-924042 vardagar mellan 7:50-15:30

Med vänlig hälsning

Hena Manto

Veckobrev 5

 

Klass 4B

Salamoalaikum/Hej

 

Inför Iup samtal önskar jag att ni har förståelse för att jag inte kan erbjuda önskad tid för alla föräldrar jag kommer att be er att logga in på infomentor och boka tider som passar er. Om ni saknar eller har glömt er lösenord kan ni kontakta mig eller Ahmad på expeditionen så kan vi skapa nya lösenord åt er. Ni kan redan nu logga in och boka tider för samtal.

 

Viktiga datum

Vecka 7: Februari lov

Vecka 8: Måndag den 20 februari är det studiedag. Skolan har stängt.

Vecka 9: IUP-samtal.

Vecka 11: Ändrar tid för föräldramöte som nu blir på tisdag den 14 mars kl 17-19:00.

 

Denna vecka har 4B arbetat med följande:

Svenska:

Matte: Vi jobbar vidare med algebra. Hur X kan vara vilket tal som hels och hur vi kommer att ta reda på vad X är för tal.

Bild: Vi har jobbat med konst och konstruktion. Hur man förstora och förminska en bild samt diskuteras hur en kamera fungerar.

Idrott: Vi fortsätter med gruppövningar och teknik. Allsidig rörelse.

Engelska: Vi arbetar med läsförståelse och prepositioner.

SO; Vi har börjat skriva texter om Unicef och hur dem arbetar för att hjälpa barn runt om i världen.

Slöjd:

Modersmål; Arabiska Lina: Eleverna fick jobba klart med sagan och de ska fortsatta jobba med boken.

Läxa: Läs texten på s. 14 med alla tecken och satsmelodi.

 

 1. slöjd:

OBS!

Vid sjukanmälan ska ett sms skickas till receptionen och inte till lärarna.  Nummer till receptionen är: 0769459701

Sjukanmälan görs senast kl 08:00

Sjukanmälan kan även göras på infomentor, där kan ni anmäla barnet frånvarande flera dag i taget.

 

Meddelande från syskon är inte giltiga. Ni kan fortfarande kontakta oss i framtiden angående era barn i skolan, men det är receptionen som registrerar all frånvaro.

Om frånvaron ej meddelas, rapporteras den som ogiltig frånvaro från skolan.

 

Ni kan kontakta mig via mail på: hena.manto@vetenskapsskolan.se

På telefon: 0707-924042 vardagar mellan 7:50-15:30

Med vänlig hälsning

Hena Manto

Vecka 4

Vecka 4

Vecka 4 Klass 4A

Salamualaikum!

 

Återigen lämnar vi en vecka efter oss och vi närmar oss period-4ans slut. Därför är det extra viktigt att uppmana era barn att repetera genomgången hemma för att befästa kunskapen och minimera risken att glömma. Snart börjar vi med periodsbedömning i varje ämne, Ni kan hålla koll på prov datumet genom infomentor.

Vi fortsätter att arbeta med värdegrunden varje fredag. Tanken är bland annat att eleverna ska bilda åsikter kring olika värdegrundsfrågor och att komma till tals. Ni kan också fortsätta att fråga dem om det vi har diskuterat om här på skolan.

Viktiga datum

OBS! tiden för föräldramötet har ändrat till Vecka 11, Vi återkommer med exakta tiden nästa vecka.

Vecka7: sportlov  

Vecka 9: IUP-samtal

 

Denna vecka har 4A arbetat med följande:

Svenska: Jobbar med instruktioner, skrev först en instruktion i grupp som de presenterade och ska nu jobba med att skriva och presentera en instruktion individuellt. Varje torsdag ska de lämna in läxan och få en ny.

Matte: Vi har arbetat med algebra och bilda uttryck, många elever har arbetat klart i boken. Nya böcker B-boken kommer att delas ut nästa vecka. Tisdagen den 31 januari har eleverna prov på negativa tal, algebra och statistik.

SO: Vi ska prata om barnens rättigheter och hur Unicef arbetar för att hjälpa dem.

Bild: Vi jobbar fortfarande med mittpunkten och perspektivet. Det är viktigt att eleverna följer instruktionerna. De redskap vi använder oss av är oftas penna, linjal, papper och sudd.

Idrott: Vi jobbar med sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap, olika lekar och idrotter. Denna veckan var det handboll som var i fokus.

NO: Nästa vecka planerar vi att avsluta området vinter men vi fortsätter på tema kyla och pratar om olika sätt som vi kan skydda oss från kyla och hålla oss varma.

Engelska:

kurdiska:eleven ska jobba i arbetsboken, från sida 66- 73.

eleven ska kunna: läsa texten flytande. skriva ordlista för svåra ord.. öka läsförståelse förmågan genom att besvara för de frågorna som tillhör texten.

de kommer ha läxförhör nästa vecka på tisdag.

OBS!

Vid sjukanmälan ska ett sms skickas till receptionen och inte till lärarna.  Nummer till receptionen är: 0769459701

Sjukanmälan görs senast kl 08:00

Sjukanmälan kan även göras på infomentor, där kan ni anmäla barnet frånvarande flera dag i taget.

 

Meddelande från syskon är inte giltiga. Ni kan fortfarande kontakta oss i framtiden angående era barn i skolan, men det är receptionen som registrerar all frånvaro.

Om frånvaron ej meddelas, rapporteras den som ogiltig frånvaro från skolan.

 

Ni kan kontakta mig via mail på: gana.abdullahresul@vetenskapsskolan.se

Med vänlig hälsning

Gåna Abdullahresul

Vecka 4

Veckobrev 

Klass 4B

Salamoalaikum/Hej

 

Nu kommer vi in i en period med flera förhör och prov. Givetvist delar vi upp det så att dem inte hamnar allt för nära inpå varandra. Försök att följa upp era barns kommande förhör och prov som också skrivs in i infomentor. Jag har påmint alla elever att de alltid ska repetera dagens lektion hemma med sina anteckningar.

 

Inför Iup samtal önskar jag att ni har förståelse för att jag inte kan erbjuda önskad tid för alla föräldrar jag kommer att be er välja från de tider som är tillgängliga via infomentor. Förra terminen tog det lång tid och många tider behövde ändras. Jag skulle önska att alla som får förhinder kan meddela detta snarast så att annan förälder kan erbjudas tiden istället. Vänligen passa tiderna.

 

Viktiga datum

Vecka 7: Februari lov

Vecka 8: Måndag den 20 februari är det studiedag. Skolan har stängt.

Vecka 9: IUP-samtal.

Vecka 11: Ändrar tid för föräldramöte som nu blir på tisdag den 14 mars kl 17-19:00.

 

Denna vecka har 4B arbetat med följande:

Svenska; Jobbar med instruktioner, skrev först en instruktion i grupp som de presenterade och ska nu jobba med att skriva och presentera en instruktion individuellt. Varje torsdag ska de lämna in läxan och få en ny.

Matte: Vi har arbetat med klart med statistik vi kommer att börja med algebra och bilda uttryck. Nya böcker B-boken kommer att delas ganska snart. Vi brukar har ett litet prov/test  i början på lektionen. men vi kommer den 3/2 in shaa Allah att ha prov på negativa tal, statistik och algebra.

Bild: Vi jobbar fortfarande med mittpunkten och perspektivet. Det är viktigt att eleverna följer instruktionerna. De redskap vi använder oss av är oftas penna, linjal, papper och sudd.

Idrott: Vi jobbar med sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap, olika lekar och idrotter. Denna veckan var det handboll som var i fokus.

Engelska: Vi kommer att samla in recept som eleverna har skrivit. vi arbetar med arbetsboken.

SO; Vi ska prata om barnens rättigheter och hur Unicef arbetar för att hjälpa dem.

Slöjd:

Modersmål; Arabiska Lina

V.5 ska vara ett prov på läsförståelse.

Eleverna fick jobba klart med läsförståelsefrågor för en saga (Att respektera äldre). De ska ha prov på det.

Läxa: träna på sagan och frågorna inför provet. Provet är på måndag den 30/01-2017.

  

 1. slöjd:

under de senaste veckorna eleverna fick fakta om ull och garn. eleverna kommer har lärt sig grunden om virkning löp-ögla, fasta maskor och luft maskor. de tyckte om virkning och började virka bokmärke.

 

OBS!

Vid sjukanmälan ska ett sms skickas till receptionen och inte till lärarna.  Nummer till receptionen är: 0769459701

Sjukanmälan görs senast kl 08:00

Sjukanmälan kan även göras på infomentor, där kan ni anmäla barnet frånvarande flera dag i taget.

 

Meddelande från syskon är inte giltiga. Ni kan fortfarande kontakta oss i framtiden angående era barn i skolan, men det är receptionen som registrerar all frånvaro.

Om frånvaron ej meddelas, rapporteras den som ogiltig frånvaro från skolan.

 

Ni kan kontakta mig via mail på: hena.manto@vetenskapsskolan.se

På telefon: 0707-924042 vardagar mellan 7:50-15:30

Med vänlig hälsning

Hena Manto

Vecka 3

Klass 4A

Salamualaikum!

 

En vecka har gått efter skolstarten och vi är redan igång med att arbeta med våra mål, snart är vi färdiga med målen i period 4. Prata med era barn att upprepa hemma det de läser på skolan varje dag. Numera kommer mellanstadiet att erbjuda läxhjälp två dagar i veckan istället för en dag. Gåna har hand om läxhjälpen på onsdagar och Christine på torsdagar. Se till att era barn stanna och få den hjälp de behöver.

Det finns fortfarande elever som kommer till skolan utan att ha ätit frukost, då orkar de inte med skolarbetet och är trötta. Se till att era barn äter frukost på morgonen eller ta med sig en macka till skolan.

Viktiga datum

Vecka 5: föräldramöte

Vecka7: sportlov  

Vecka 9: IUP-samtal

 

Denna vecka har 4A arbetat med följande:

Svenska: Vi har börjat med momente- konsten att skriva: instruktioner. Vi har haft genomgångar och elever har fått skriva i grupp en instruktion som de har fått presenterat för klassen. Nästa vecka ska de börja skriva en instruktion individuellt, och sedan presentera den för klassen. De har även fått en läsförståelse läxa som lämnas in på torsdagar och ges samma dag.

Matte: Vi har arbetat med stapeldiagram och linjediagram, vi har arbetat med addition och subtraktion av negativa tal.

Bild: Vi jobbar med att göra ett porträtt, vi träna på hur vi följer instruktionerna. Vi tränar också på att reta parallellt. Det är mycket koncentration som krävs.

Idrott: Vi jobbar med gruppträning. Hur vi samarbetar och samspelet  med varandra. Vi diskuterar hur vi ska vara mot varandra och att det inte bra att retas ifall man vinner. Nästa gång kan det blir tvärtom.

Engelska: Vi arbetar mot slutet av kapitlet “Pet/House/Time”. Eleverna har lärt sig en del av klockan, hur man frågar efter tid. De har lärt sig veckodagarna och att berätta vad man kan göra på de olika dagarna. Vi har också gått genom olika rum i lägenheten/huset, samt olika enkla prepositioner som på, in, framför….. Till nästa vecka ska de kunna 2 texter: “My fish tank” och “How to keep your goldfish happy” sid 26,27. De ska också kunna prepositioner.

Jag påminner alla föräldrar att när ni nu loggar in på infomentor finns det en ikon som heter arbetsbok. Där kan ni hitta all resultat på allt vi jobbar och kommer att jobba med under denna terminen.

 

OBS!

Vid sjukanmälan ska ett sms skickas till receptionen och inte till lärarna.  Nummer till receptionen är: 0769459701

Sjukanmälan görs senast kl 08:00

Sjukanmälan kan även göras på infomentor, där kan ni anmäla barnet frånvarande flera dag i taget.

 

Meddelande från syskon är inte giltiga. Ni kan fortfarande kontakta oss i framtiden angående era barn i skolan, men det är receptionen som registrerar all frånvaro.

Om frånvaron ej meddelas, rapporteras den som ogiltig frånvaro från skolan.

 

Ni kan kontakta mig via mail på: gana.abdullahresul@vetenskapsskolan.se

Med vänlig hälsning

Gåna Abdullahresul

Vecka 3

Klass 4B

Salamoalaikum/Hej

 

Vi har kommit in i undervisningen och har redan hunnit en bra bit på väg. Försök att följa upp era barns kommande förhör och prov som också skrivs in i infomentor. Jag har påmint alla elever att de alltid ska repetera dagens lektion hemma med sina anteckningar.

 

Vi behöver tyvärr rapportera en mycket allvarlig händelse. Det har visat sig att ett stort antal av skolans ipads har spårlöst försvunnit precis ett par veckor innan lovet. Skolan har nu bestämt att göra en polisanmälan för och att påbörja en utredning. Om ni skulle mot förmodan se att era barn har en ipad och säger att skolan har “lånat ut” denna så stämmer det inte eller att ni märker att ert barn bär på nya kläder/skor eller har andra saker som ni inte har gett dem så ber vi er då att kontakta personalen.    

 

Viktiga datum

Vecka 5 (datum fastställs senare): föräldramöte

Vecka 7: Februari lov

Vecka 9: IUP-samtal

 

Denna vecka har 4B arbetat med följande:

Svenska; Vi har börjat med momente- konsten att skriva: instruktioner. Vi har haft genomgångar och elever har fått skriva i grupp en instruktion som de har fått presenterat för klassen. Nästa vecka ska de börja skriva en instruktion individuellt, och sedan presentera den för klassen. De har även fått en läsförståelse läxa som lämnas in på torsdagar och ges samma dag.

Matte;

NO:

SO; Vi har börjat prata om levnadsstandard, vi lär oss om hur barn har det i olika delar av världen.

Engelska; Vi arbetar med food och the table. Vi ska öka elevernas ordförråd gällande mat och matbordet.

Modersmål; Arabiska Lina

Vi jobbar fortfarande med samma mål. Läsning och läsförståelse.  Eleverna fick träna på sagans frågor och skriva svaret på tavlan.

Läxa: Svåra klar på frågorna s. 3 och 4 och träna på frågorna på s. 1och 2. Glöm inte att du måste läsa sagan innan du svara på frågorna.

V.5 ska vara ett prov på läsförståelse.    

 

kurdiska:

Idrott

Bild;

Musik;

Livskunskap;

 

OBS!

Vid sjukanmälan ska ett sms skickas till receptionen och inte till lärarna.  Nummer till receptionen är: 0769459701

Sjukanmälan görs senast kl 08:00

Sjukanmälan kan även göras på infomentor, där kan ni anmäla barnet frånvarande flera dag i taget.

 

Meddelande från syskon är inte giltiga. Ni kan fortfarande kontakta oss i framtiden angående era barn i skolan, men det är receptionen som registrerar all frånvaro.

Om frånvaron ej meddelas, rapporteras den som ogiltig frånvaro från skolan.

 

Ni kan kontakta mig via mail på: hena.manto@vetenskapsskolan.se

På telefon: 0707-924042 vardagar mellan 7:50-15:30

Med vänlig hälsning

Hena Manto

Vecka 2

4A

Salamualaikum!

 

Nu är vi tillbaka efter lovet med nya krafter och nya utmaningar. Hoppas att alla har haft en underbar ledighet och är utvilade. Under terminen kommer vi att lägga fokus på förhållningssätt i klassen och diskutera vikten av ett gott bemötande för att öka tryggheten hos eleverna och förbättra den sociala miljön i klassrummet. Diskutera gärna med era barn om egenskaper hos en bra kompis/klasskamrat.

Viktiga datum

Vecka 5: föräldramöte

Vecka 9: IUP-samtal

 

Denna vecka har 4A arbetat med följande:

Svenska; Vi har gått igenom svaren och resulatet på läsförståelseprovet som gjordes innan jullovet. För föräldrar vars barn fick F, har jag skickat iväg ett sms och bett om tid för möte.

Från nästa vecka kommer vi att börja att fokusera på elevernas skrivförmåga.Vi kommer inleda momentet “konsten att skriva”, genom att eleverna ska få lära sig hur man skriver instruktioner.

 

Matte; Vi har arbetat med negativa tal och illustrerat negativa tal som skulder, temperatur och höjd över havet. Vi har arbetat med addition och subtraktion av negativa tal.

NO: Naturen på hösten. Vi har läst om hur djur och växter gör för att överleva vintern.

SO; Vi har haft ett avslutande prov på vikingatiden och kommer att börja arbeta med samhällskunskap där vi lär oss om hur barn har det i olika delar av världen och vilka organisationer som finns för att hjälpa dessa barn.

Engelska; Vi fortsätter med vårt tema och har arbetat med 2 nya texter på sid 24 och 25 som eleverna ska ha i läxan till nästa fredag.

Modersmål;

kurdiska: Idrott

Bild;

Musik;

Livskunskap;

 

OBS!

Vid sjukanmälan ska ett sms skickas till receptionen och inte till lärarna.  Nummer till receptionen är: 0769459701

Sjukanmälan görs senast kl 08:00

Sjukanmälan kan även göras på infomentor, där kan ni anmäla barnet frånvarande flera dag i taget.

 

Meddelande från syskon är inte giltiga. Ni kan fortfarande kontakta oss i framtiden angående era barn i skolan, men det är receptionen som registrerar all frånvaro.

Om frånvaron ej meddelas, rapporteras den som ogiltig frånvaro från skolan.

 

Ni kan kontakta mig via mail på: gana.abdullahresul@vetenskapsskolan.se

Med vänlig hälsning

Gåna Abdullahresul

4B

Salamualaikum

Nu är vi tillbaka efter lovet med nya krafter och nya utmaningar. Hoppas att alla har haft en underbar ledighet och är utvilade. Under terminen kommer vi att lägga fokus på förhållningssätt i klassen och diskutera vikten av ett gott bemötande för att öka tryggheten hos eleverna och förbättra den sociala miljön i klassrummet. Diskutera gärna med era barn om egenskaper hos en bra kompis/klasskamrat.

Viktiga datum

Vecka 5: föräldramöte

Vecka 9: IUP-samtal

Denna vecka har 4B arbetat med följande:

Svenska; Vi har gått igenom svaren och resultatet på läsförståelseprovet som gjordes innan jullovet. För föräldrar vars barn fick F, har jag skickat iväg ett sms och bett om tid för möte.

Från nästa vecka kommer vi att börja att fokusera på elevernas skrivförmåga.Vi kommer inleda momentet “konsten att skriva”, genom att eleverna ska få lära sig hur man skriver instruktioner.

Matte; Vi har arbetat med negativa tal och illustrerat negativa tal som skulder, temperatur och höjd över havet. Vi har arbetat med addition och subtraktion av negativa tal.

NO: Naturen på hösten. Vi har läst om hur djur och växter gör för att överleva vintern.

SO; Vi har haft ett avslutande prov på vikingatiden och kommer att börja arbeta med samhällskunskap där vi lär oss om hur barn har det i olika delar av världen och vilka organisationer som finns för att hjälpa dessa barn.

Engelska; vi ska arbeta klart med tid, hus och husdjur denna veckan.

Modersmål;Arabiska Lina

Mål: Att läsa flytande med alla tecken.

Läsförståelse: att svara på läsförståelsefrågor både muntligt och skriftligt.

Eleverna fick läsa en saga i klassen och tränat att svara med fullständiga svar. De fick ett häfte med läsförståelsefrågor och vi jobbade med den i klassen.

Läxa: fortsatt jobba med frågorna, du ska svara klart på sidorna 1, 2 och 3. Glöm inte att läsa om sagan innan du svarar.

De som har varit borta har sina papper i deras bänkar.

kurdiska: Idrott

Bild;

Musik;

Livskunskap;

 

OBS!

Vid sjukanmälan ska ett sms skickas till receptionen och inte till lärarna.  Nummer till receptionen är: 0769459701

Sjukanmälan görs senast kl 08:00

Sjukanmälan kan även göras på infomentor, där kan ni anmäla barnet frånvarande flera dag i taget.

 

Meddelande från syskon är inte giltiga. Ni kan fortfarande kontakta oss i framtiden angående era barn i skolan, men det är receptionen som registrerar all frånvaro.

Om frånvaron ej meddelas, rapporteras den som ogiltig frånvaro från skolan.

Ni kan kontakta mig via mail på: hena.manto@vetenskapsskolan.se

På telefon: 0707-924042 vardagar mellan 7:50-15:30

Med vänlig hälsning

Hena Manto

Veckobrev v.50

4A

4B

Veckobrev nr 50

Klass 4B

Salamoalykom/Hej

 

 1. Detta blir vår sista veckobrev för 2016 och vi startar igen efter lovet med viktig information om klasserna och skolan.
 2. Det är viktigt att alla elever arbetar in till slutet av terminen för att hinna med, många brukar vilja ha mys hela veckan men vi har bestämt att bara ha det en dag på avslutningen i några timmar. Avslutningen är på fredag den 23/12.
 3. Måndag den 19/12 är det studiedag och eleverna är lediga.
 4. Vi har i början av veckan haft några konflikter. Dem flesta små och bara verbala men även ett som lett till fysisk skada. Vi tar detta på stort allvar och har skrivit incidentrapporter om händelsen och även tagit andra åtgärder. Vi har haft samtal med hela klassen om vilka konsekvenser som finns för sådant betende.

 

Vi vill också uppmana alla föräldrar att hålla läsningen igång under lovet. Det händer oftast att eleverna kommer tillbaka efter lovet och har glömt mycket även regler och rutiner är viktigt att tänka på. Se gärna till att dem kommer in i skolans tider och rutiner innan terminen börjar.

 

Viktiga datum:

Måndag den 19 är studiedag skolan har stängt.

Skolavslutning : 23/12 fredag, barnen går hem ca 11:00.

VT startar måndag den 9/1 kl: 08:00 och bussarna kommer som vanligt.

 

OBS!

Vid sjukanmälan ska ett sms skickas till receptionen och inte till lärarna.  Nummer till receptionen är: 0769459701

Sjukanmälan görs senast kl 08:00

Meddelande från syskon är inte giltiga. Ni kan fortfarande kontakta oss i framtiden angående era barn i skolan, men det är receptionen som registrerar all frånvaro.

Om frånvaron ej meddelas, rapporteras den som ogiltig frånvaro från skolan.

 

Denna vecka har 4B arbetat med:

Svenska; Vi har haft läsförståelseprov och eleverna har fått se den klassiska svenska filmen “Mio min Mio”

Matte; Vi har arbetat med division och eleverna har haft prov i period 3s mål,

NO: Vi har arbetat med fåglarnas utveckling och anpassning till livet i luften.

SO;Vi arbetar med vikingatiden.

Engelska; Hem och husdjur.

Modersmål; Arabiska Lina K-Dag. Träna på ramsan till nästa termin.

Idrott; Eleverna har varit på Isdala

Bild;

Musik  

Livskunskap;

Mer detaljer om veckans lektioner finns i infomentor.

 

Ni kan kontakta mig via mail på: hena.manto@vetenskapsskolan.se

Via telefon: 0707924042 mellan 7:50-17:00

Med vänlig hälsning

Hena Manto

Vecka 49

4A

 

Salamualaikum!

Vi närmar oss nu slutet av höstterminen och därmed är de inte långt kvar till jullovet. Det är viktigt att alla elever arbetar in till slutet av terminen för att hinna med, många brukar vilja ha mys hela veckan men vi har bestämt att bara ha det en dag på avslutningen i några timmar. Avslutningen är på fredag den 23/12.

Viktiga datum:

Måndag den 19 är studiedag skolan har stängt.

Skolavslutning : 23/12 fredag, barnen går hem ca 11:00.

OBS!

Vid sjukanmälan ska ett sms skickas till receptionen och inte till lärarna.  Nummer till receptionen är: 0769459701

Sjukanmälan görs senast kl 08:00

Meddelande från syskon är inte giltiga. Ni kan fortfarande kontakta oss i framtiden angående era barn i skolan, men det är receptionen som registrerar all frånvaro.

Om frånvaron ej meddelas, rapporteras den som ogiltig frånvaro från skolan.

Denna vecka har 4A arbetat med:

Svenska; Eleverna håller på med läsförståelseprov, och med dessa prov kommer vi att avrunda det långa momenten “läsförståelse”. Vi kommer hädanefter lägga krut på att skriva olika typer av texter. De kommer börja få läsförståelseövningar som läxa. Varje fredag får de en läxa som de kommer till nästa fredag.

Matte; Vi har arbetat med kort division med rest, utan rest, med minnessiffra och utan minnessiffra. Nästa vecka på måndag kommer eleverna att skriva ett prov. provets innehåll kommer att vara multiplikation med uppställning, division och problemlösning.

NO: Vi har arbetat med fåglarnas utveckling från dinosaurier tills idag. Eleverna har sett en presentation om det samt diskuterat i klassen.

SO; Vi har arbetat klart med Forntiden att gå in på vikingatiden nu.

Engelska; Hem och husdjur.

Modersmål;Arabiska Lina

Hörförståelse (läsa en saga högt för barnen)

Varje måndag läser jag några sidor av sagan "respekt för äldre". Eleverna får kopia av sidorna som jag läser i klassen.

Läxa: Läs flytande sidorna 31,32 och 33 med alla tecken.

Eleverna ska göra om diktamen. Sidan 14 av sagan.

4B

 

Salamoalykom/Hej

 1. Vi närmar oss nu slutet av höstterminen och därmed är de inte långt kvar till jullovet. Det är viktigt att alla elever arbetar in till slutet av terminen för att hinna med, många brukar vilja ha mys hela veckan men vi har bestämt att bara ha det en dag på avslutningen i några timmar. Avslutningen är på fredag den 23/12.
 2. På skolan har vi uppmärksammat att flera elever i alla årskurs tar fram mobilerna under lektionstid. Vi har varit mycket tydliga med att detta inte är tillåten. Om du som förälder behöver kontakta ditt barn under skoldagen kan du ringa till expeditionen eller lärarrummet. Mobilerna får inte användas under hela skoldagen.

Vi vill också uppmana alla föräldrar att kontrollera att era barn alltid repeterar dagens lektioner när de kommer hem. lärarna ber alltid eleverna att ta med sig sina böcker för repetition och det är även viktigt att böckerna kommer tillbaka till nästa lektion i skolan och inte ligger kvar hemma.

Viktiga datum:

Måndag den 19 är studiedag skolan har stängt.

Skolavslutning : 23/12 fredag, barnen går hem ca 11:00.

OBS!

Vid sjukanmälan ska ett sms skickas till receptionen och inte till lärarna.  Nummer till receptionen är: 0769459701

Sjukanmälan görs senast kl 08:00

Meddelande från syskon är inte giltiga. Ni kan fortfarande kontakta oss i framtiden angående era barn i skolan, men det är receptionen som registrerar all frånvaro.

Om frånvaron ej meddelas, rapporteras den som ogiltig frånvaro från skolan.

Denna vecka har 4B arbetat med:

Svenska; Eleverna håller på med läsförståelseprov, och med dessa prov kommer vi att avrunda det långa momenten “läsförståelse”. Vi kommer hädanefter lägga krut på att skriva olika typer av texter. De kommer börja få läsförståelseövningar som läxa. Varje fredag får de en läxa som de kommer till nästa fredag.

Matte; Vi har arbetat med kort division med rest, utan rest, med minnessiffra och utan minnessiffra. Nästa vecka på tisdag kommer eleverna att skriva ett prov. provets innehåll kommer att vara multiplikation med uppställning, division och problemlösning.

NO: Vi har arbetat med fåglarnas utveckling och anpassning till livet i luften.

SO; Vi har arbetat med Forntiden: stenålder, bronsåldern och järnåldern. Eleverna vi har arbetat klart med Forntiden och kommer att gå in på vikingatiden nu.

Engelska; Hem och husdjur.

Modersmål;Arabiska Lina

Hörförståelse (läsa en saga högt för barnen)

Varje måndag läser jag några sidor av sagan "respekt för äldre". Eleverna får kopia av sidorna som jag läser i klassen.

Läxa: Läs flytande sidorna 31,32 och 33 med alla tecken.

Eleverna ska göra om diktamen. Sidan 14 av sagan.

Mål:

Idrott; Eleverna har varit på Isdala

Bild;

Musik  

Livskunskap;

Mer detaljer om veckans lektioner finns i infomentor.

Ni kan kontakta mig via mail på: hena.manto@vetenskapsskolan.se

Via telefon: 0707924042 mellan 7:50-17:00

Med vänlig hälsning

Hena Manto

Vecka 48

4A

Veckobrev nr 48

Klass 4A

Salamoalykom/Hej

Utflykten till Isdala var lyckad alhamdulillah, eleverna hade haft roligt och har skött sig bra.

På skolan har vi uppmärksammat att flera elever i alla årskurs tar fram mobilerna under lektionstid. Vi har varit mycket tydliga med att detta inte är tillåten. Om du som förälder behöver kontakta ditt barn under skoldagen kan du ringa till expeditionen eller lärarrummet. Mobilerna får inte användas under hela skoldagen.

Viktiga datum:

Måndag den 19 är studiedag skolan har stängt.

OBS!

Vid sjukanmälan ska ett sms skickas till receptionen och inte till lärarna.  Nummer till receptionen är: 0769459701

Sjukanmälan görs senast kl 08:00

Meddelande från syskon är inte giltiga. Ni kan fortfarande kontakta oss i framtiden angående era barn i skolan, men det är receptionen som registrerar all frånvaro.

Om frånvaron ej meddelas, rapporteras den som ogiltig frånvaro från skolan.

Denna vecka har 4B arbetat med:

Svenska; Förbereder eleverna inför läsförståelseprovet som kommer starta igång nästa vecka, och med detta prov kommer vi avrunda det långa momenten “läsförståelse”. Vi kommer hädanefter lägga krut på att skriva olika typer av texter. De kommer börja få läsförståelseövningar som läxa. Varje fredag får de en läxa som de kommer till nästa fredag.

Matte; Vi har arbetat med kort division med minnessiffra.

NO: Vi har arbetat med fåglar på hösten, eleverna har fått se ett program om hur fåglar gör när det blir ont om mat här i våra trakter.

SO; Vi har arbetat med Forntiden: stenålder, bronsåldern och järnåldern. Eleverna ska alltid repetera dagens lektion hemma som läxa men vara noga med att hämta tillbaka böckerna till skolan för lektionerna.  

Engelska; eleverna har ett prov på både torsdag och fredag. På torsdag har de grammatik prov och på fredag har de prov på texterna. Sidorna hittar ni på infomentor.

Modersmål;

kurdiska:

de har fått jobba i arbetsboken om texten (familjen), de har fått  jobba med synonymer, ordförråd och läsa flytande. läxan är att skriva av texten, träna på läsning och diktamen.

Mål:

Idrott; Eleverna har varit på Isdala.

textilslöjd: vi fortsätter resten av perioden med virkning. målet: att kunna virka löpögla, luftmaskor och fasta maskor. alla klarade av sig att virka men de kände det är svårt att virka fasta maskor, det är därför de kommer träna mer på att virka.

Hälsningar

Gåna

4B

 

Salamoalykom/Hej

På skolan har vi uppmärksammat att flera elever i alla årskurs tar fram mobilerna under lektionstid. Vi har varit mycket tydliga med att detta inte är tillåten. Om du som förälder behöver kontakta ditt barn under skoldagen kan du ringa till expeditionen eller lärarrummet. Mobilerna får inte användas under hela skoldagen.

Vi vill också uppmana alla föräldrar att kontrollera att era barn alltid repeterar dagens lektioner när de kommer hem. lärarna ber alltid eleverna att ta med sig sina böcker för repetition och det är även viktigt att böckerna kommer tillbaka till nästa lektion i skolan och inte ligger kvar hemma.

Viktiga datum:

Måndag den 19 är studiedag skolan har stängt.

OBS!

Vid sjukanmälan ska ett sms skickas till receptionen och inte till lärarna.  Nummer till receptionen är: 0769459701

Sjukanmälan görs senast kl 08:00

Meddelande från syskon är inte giltiga. Ni kan fortfarande kontakta oss i framtiden angående era barn i skolan, men det är receptionen som registrerar all frånvaro.

Om frånvaron ej meddelas, rapporteras den som ogiltig frånvaro från skolan.

Denna vecka har 4B arbetat med:

Svenska; Förbereder eleverna inför läsförståelseprovet som kommer starta igång nästa vecka, och med detta prov kommer vi avrunda det långa momenten “läsförståelse”. Vi kommer hädanefter lägga krut på att skriva olika typer av texter. De kommer börja få läsförståelseövningar som läxa. Varje fredag får de en läxa som de kommer till nästa fredag.

Matte; Vi har arbetat med kort division med rest, utan rest, med minnessiffra och utan minnessiffra.

NO: Vi har arbetat med fåglar på hösten, eleverna har fått se ett program om hur fåglar gör när det blir ont om mat här i våra trakter.

SO; Vi har arbetat med Forntiden: stenålder, bronsåldern och järnåldern. Eleverna ska alltid repetera dagens lektion hemma som läxa men vara noga med att hämta tillbaka böckerna till skolan för lektionerna.  

Engelska; Hem och husdjur

Modersmål;Arabiska Lina

Hörförståelse (läsa en saga högt för barnen)

Varje måndag läser jag några sidor av sagan "respekt för äldre". Eleverna får kopia av sidorna som jag läser i klassen.

Läxa:

läs flytande sidor av sagan "respekt för äldre" från s.25- sidan 29 med hänsyn till satsmelodi.

Diktamen på 2 rader av sagan sidan 14.

Obs: Ni ska träna läsa dem 3 sidorna på mindre än en minut.

Mål:

Idrott; Eleverna har varit på Isdala

Bild;

Musik  

Livskunskap;

Mer detaljer om veckans lektioner finns i infomentor.

Ni kan kontakta mig via mail på: hena.manto@vetenskapsskolan.se

Via telefon: 0707924042 mellan 7:50-17:00

Med vänlig hälsning

Hena Manto