Hem » Klass 6

Klass 6

Veckobrev 10

Veckobrev nr 10

Klass Åk 6

Salamoalaikum/Hej

 

Eleverna har arbetat på väl under denna vecka. Vi ser även god utveckling hos flera elever i övriga ämnen och hoppas att detta fortgår fram till sommaren.

 

OBS OBS: från och med nästa vecka så läser man veckobrevet på Infomentors bloggsida.

 

Viktiga datum

Tisdag den 14 mars kl 17-19:00. Föräldramöte

 

Denna vecka har 4B arbetat med följande:

Svenska:  Eleverna läser/lyssnar på två böcker i klassrummet, sin egna valda bok och ljudboken “Muren” samt påbörjat skrivningen av deras insändare. De har fått hem en läxa som ska in nästa fredag.   

Matte:

Bild:

NO:

Idrott:

Engelska:

SO; På tisdag den 14/3 kommer vi att ha förhör på sidan 132-143. Gustav II Adolf, trettioåriga kriget och sedan drottning Kristina och adeln.

Slöjd:

Modersmål:

  1. slöjd:

OBS!

Vid sjukanmälan ska ett sms skickas till receptionen och inte till lärarna.  Nummer till receptionen är: 0769459701

Sjukanmälan görs senast kl 08:00

Sjukanmälan kan även göras på infomentor, där kan ni anmäla barnet frånvarande flera dag i taget.

 

Meddelande från syskon är inte giltiga. Ni kan fortfarande kontakta oss i framtiden angående era barn i skolan, men det är receptionen som registrerar all frånvaro.

Om frånvaron ej meddelas, rapporteras den som ogiltig frånvaro från skolan.

 

Ni kan kontakta mig via mail på: Darin.Shnino@vetenskapsskolan.se

På telefon: 0739470962 vardagar mellan 7:50-15:30

Med vänlig hälsning

Darin Shnino

Vecka 8

Veckobrev n8

Klass 6

Salamoalaikum/Hej

 

Hoppas ni har haft ett avkopplande lov. Vi har startat en ny period på skolan och det är då bra att ni bekantar er med dem nya målen som eleverna har framför sig. Alla lärare har skrivit klart sina kommentarer och sina bedömningar i infomentor. Logga gärna in och se efter så att era barn har sina bedömningar och kommentarer i den ämnen som de har läst.

 

Nästa vecka är det IUP- vecka vilket innebär att eleverna slutar tidigare än vanligt. Under hela veckan slutar eleverna kl 13:00, då IUP-samtalen börjar.

 

Inför Iup samtal Det är fortfarande många som inte bokat tid för IUP under nästa vecka. Det är viktigt att detta görs snarast då det inte är många dagar kvar. Ni skall logga in på infomentor och boka tider som passar er. Flera har redan bokat upp tider så det är först till kvar som gäller. Om tiderna absolut inte skulle passa kan ni smsa till mig.

 

Viktiga datum

Vecka 9: IUP-samtal.

Vecka 11: Tisdag den 14 mars kl 17-19:00.

 

Denna vecka har åk 6§ arbetat med följande:

Svenska: Eleverna har börjat med momentet: konsten att skriva insändare. Där vi har gått igenom de språkliga dragen som ska finnas med i insändare. Samt har de fått jobba med argumenterande texter och tillsammans har vi brutit ner texterna och lyft fram strukturen och språkliga dragen. Nästa vecka kommer klassen börja processen med att skriva på sina insändare. Sammanlagt ska de göra TVÅ insändare, en hemma och en i klassrummet. De har även fått hem en läxa som ska in på torsdag.

Matte: Vi har arbetat med algebra och mönster, vi har prov på kapitlet algebra på måndag. Bild:

NO:

Idrott:

Engelska: Vi har börjat med ett nytt kapitel som handlar om länder. Vi kommer samtidigt att börja med ett projekt om engelsktalande länder. Eleverna ska repetera till måndag nästa vecka 2 sidor av oregelbundna verb.

SO;.

Slöjd:

Modersmål:

  1. slöjd:

OBS!

Vid sjukanmälan ska ett sms skickas till receptionen och inte till lärarna.  Nummer till receptionen är: 0769459701

Sjukanmälan görs senast kl 08:00

Sjukanmälan kan även göras på infomentor, där kan ni anmäla barnet frånvarande flera dag i taget.

 

Meddelande från syskon är inte giltiga. Ni kan fortfarande kontakta oss i framtiden angående era barn i skolan, men det är receptionen som registrerar all frånvaro.

Om frånvaron ej meddelas, rapporteras den som ogiltig frånvaro från skolan.

 

Ni kan kontakta mig via mail på: Darin.Shnino@vetenskapsskolan.se

På telefon: 0739470962 vardagar mellan 7:50-15:30

Med vänlig hälsning

Darin Shnino

Vecka 4

Veckobrev nr 5
Klass 6
Salamoalaikum

Nu kommer vi in i en period med flera förhör och prov. Givetvist delar vi upp det så att dem inte hamnar allt för nära inpå varandra. Försök att följa upp era barns kommande förhör och prov som också skrivs in i infomentor. Jag har påmint alla elever att de alltid ska repetera dagens lektion hemma med sina anteckningar.

Inför Iup samtal önskar jag att ni har förståelse för att jag inte kan erbjuda önskad tid för alla föräldrar jag kommer att be er välja från de tider som är tillgängliga. Förra terminen tog det lång tid och många tider behövde ändras. Jag skulle önska att alla som får förhinder kan meddela detta snarast så att annan förälder kan erbjudas tiden istället. Vänligen passa tiderna.

Nationella prov: Den 6 februari och 9 februari kommer eleverna att ha nationella prov, svenska. Deras läsförståelse och skrivförmåga ska testas.

Viktiga datum
Vecka 7: Februari lov
Vecka 8: Måndag den 20 februari är det studiedag. Skolan har stängt.
Vecka 9: IUP-samtal.
Vecka 11: Ändrar tid för föräldramöte som nu blir på tisdag den 14 mars kl 17-19:00.

Denna vecka har klass 6 arbetat med följande:
Svenska; Jobbar med instruktioner, skrev först en insändare i grupp som de ska presentera på måndag och sedan ska vi gå vidare till hur man skriver berättelser och instruktioner inför nationella proven. Varje torsdag ska de lämna in läxan och få en ny.
Matte:
Bild:
Idrott:
Engelska:
SO;
Slöjd:
NO: Fredag nästa vecka är det dags för prov i NO. Där kommer eleverna att få visa att de kan resonera kring människans påverkan på naturen samt sina kunskaper om fotosyntes och förbränning.
Modersmål; Arabiska
T. slöjd: vi har gått igenom tillsammans om återanvändning. Hur textilfabriker påverkar negativ på miljö. Vi har gjort en garnnysta av en gammal tröja. Arbetsområde är virkning eller fläta garnet. Eleverna tränade på grundarna av garn tekniken. många av eleverna glömde hämta med sig en gammal tröja, påminna era barn att hämta den för nästa vecka.
kurdiska: vi startar lektionen med läxförhör och högläsning. eleven ska jobba i arbetsboken, från sida 73-79.
eleven ska kunna: läsa texten flytande. skriva ordlista för svåra ord.
öka läsförståelse förmågan genom att besvara för de frågorna som tillhör texten. de har läxförhör nästa vecka.

OBS!
Vid sjukanmälan ska ett sms skickas till receptionen och INTE till lärarna. Nummer till receptionen är: 0769459701
Sjukanmälan görs senast kl 08:00
Sjukanmälan kan även göras på infomentor, där kan ni anmäla barnet frånvarande flera dag i taget.

Meddelande från syskon är inte giltiga. Ni kan fortfarande kontakta oss i framtiden angående era barn i skolan, men det är receptionen som registrerar all frånvaro.
Om frånvaron ej meddelas, rapporteras den som ogiltig frånvaro från skolan.

Ni kan kontakta mig via mail på: Darin.Shnino@vetenskapsskolan.se
På telefon: 0739470962 vardagar mellan 7:50-15:30

Med vänlig hälsning
Darin Shnino

Vecka 2

Salamualaikum!

 

Nu är vi tillbaka efter lovet med nya krafter och nya utmaningar. Hoppas att alla har haft en underbar ledighet och är utvilade. Under terminen kommer vi att lägga fokus på förhållningssätt i klassen och diskutera vikten av ett gott bemötande för att öka tryggheten hos eleverna och förbättra den sociala miljön i klassrummet. Diskutera gärna med era barn om egenskaper hos en bra kompis/klasskamrat.

 

Viktiga datum

Vecka 5: föräldramöte

Vecka 9: IUP-samtal

 

Denna vecka har åk 6 arbetat med följande:

Svenska; Vi har gått igenom svaren och resultatet på läsförståelseprovet som gjordes innan jullovet. För föräldrar vars barn fick F, har jag skickat iväg ett sms och bett om tid för möte.

Från nästa vecka kommer vi att börja att fokusera på elevernas skrivförmåga.Vi kommer inleda momentet “konsten att skriva”, genom att eleverna ska få lära sig hur man skriver insändare.

 

Matte; Vi har arbetat med area till kvadrat, rektangel och triangel. Eleverna behöver arbeta med kapitlet varje dag för att befästa kunskapen.

NO:

SO; Vi kommer att arbeta med judendomen och judisk tro samt lära oss om några judiska högtider.

Engelska; Vi har börjat ett nytt kapitel som handlar om “Fighters”. Eleverna har läst om Robin Hood och skrivit en kort text om vem de anser är dagens Robin Hood. Läxan till nästa vecka är Robin Hood texten sid 48, 49 och de ska repetera både sidorna med oregelbundna verb. Eleverna ska också vara klara med övningarna på sid 82-85 som handlar om pluralbildning.

Modersmål;

kurdiska:

Idrott

Bild;

Musik;

Livskunskap;

 

OBS!

Vid sjukanmälan ska ett sms skickas till receptionen och inte till lärarna.  Nummer till receptionen är: 0739470962

Sjukanmälan görs senast kl 08:00

Sjukanmälan kan även göras på infomentor, där kan ni anmäla barnet frånvarande flera dag i taget.

 

Meddelande från syskon är inte giltiga. Ni kan fortfarande kontakta oss i framtiden angående era barn i skolan, men det är receptionen som registrerar all frånvaro.

Om frånvaron ej meddelas, rapporteras den som ogiltig frånvaro från skolan.

 

Ni kan kontakta mig via mail på:Darin.Shnino@vetenskapsskolan.se

Med vänlig hälsning

Darin Shnino

Vecka 49

Salamoalykom/Hej

  1. Vi närmar oss nu slutet av höstterminen och därmed är de inte långt kvar till jullovet. Det är viktigt att alla elever arbetar in till slutet av terminen för att hinna med, många brukar vilja ha mys hela veckan men vi har bestämt att bara ha det en dag på avslutningen i några timmar. Avslutningen är på fredag den 23/12.
  2. På skolan har vi uppmärksammat att flera elever i alla årskurs tar fram mobilerna under lektionstid. Vi har varit mycket tydliga med att detta inte är tillåten. Om du som förälder behöver kontakta ditt barn under skoldagen kan du ringa till expeditionen eller lärarrummet. Mobilerna får inte användas under hela skoldagen.

Vi vill också uppmana alla föräldrar att kontrollera att era barn alltid repeterar dagens lektioner när de kommer hem. lärarna ber alltid eleverna att ta med sig sina böcker för repetition och det är även viktigt att böckerna kommer tillbaka till nästa lektion i skolan och inte ligger kvar hemma.

Viktiga datum:

Torsdag 15/12 – studiebesök på Universeum, eleverna slutar kl 14.10 efter besöket.

Måndag den 19 är studiedag skolan har stängt.

Skolavslutning : 23/12 fredag, barnen går hem ca 11:00.

OBS!

Vid sjukanmälan ska ett sms skickas till receptionen och inte till lärarna.  Nummer till receptionen är: 0769459701

Sjukanmälan görs senast kl 08:00

Meddelande från syskon är inte giltiga. Ni kan fortfarande kontakta oss i framtiden angående era barn i skolan, men det är receptionen som registrerar all frånvaro.

Om frånvaron ej meddelas, rapporteras den som ogiltig frånvaro från skolan.

Denna vecka har åk 6 arbetat med:

Svenska; Eleverna håller på med läsförståelseprov, och med dessa prov kommer vi att avrunda det långa momenten “läsförståelse”. Vi kommer hädanefter lägga krut på att skriva olika typer av texter. De kommer börja få läsförståelseövningar som läxa. Eleverna håller också på med att träna inför muntliga nationella proven.

Matte;

NO: Vi fortsätter med livets utveckling, vi har läst om djuren som erövrade land samt om däggdjuren som till slut blev vanligast på jorden.

SO; Vi har avklarat lag och rätt och kommer att gå in på den mänskliga rättigheterna.

Engelska;

Modersmål;

Idrott;

Bild;

Musik  

Livskunskap;

Mer detaljer om veckans lektioner finns i infomentor.

Ni kan kontakta mig via mail på: Darin,shnino@vetenskapsskolan.se

Via telefon: 0739470962  mellan 7:50-16:00

Med vänlig hälsning

Darin Shnino

Vecka 48

 

Salamoalykom/Hej

På skolan har vi uppmärksammat att flera elever i alla årskurs tar fram mobilerna under lektionstid. Vi har varit mycket tydliga med att detta inte är tillåten. Om du som förälder behöver kontakta ditt barn under skoldagen kan du ringa till expeditionen eller lärarrummet. Mobilerna får inte användas under hela skoldagen.

Vi vill också uppmana alla föräldrar att kontrollera att era barn alltid repeterar dagens lektioner när de kommer hem. lärarna ber alltid eleverna att ta med sig sina böcker för repetition och det är även viktigt att böckerna kommer tillbaka till nästa lektion i skolan och inte ligger kvar hemma.

Viktiga datum:

Måndag den 19/12 är studiedag skolan har stängt.

OBS!

Vid sjukanmälan ska ett sms skickas till receptionen och inte till lärarna.  Nummer till receptionen är: 0769459701

Sjukanmälan görs senast kl 08:00

Meddelande från syskon är inte giltiga. Ni kan fortfarande kontakta oss i framtiden angående era barn i skolan, men det är receptionen som registrerar all frånvaro.

Om frånvaron ej meddelas, rapporteras den som ogiltig frånvaro från skolan.

Denna vecka har åk 6 arbetat med:

Svenska; Förbereder eleverna inför läsförståelseprovet som kommer starta igång nästa vecka, och med detta prov kommer vi avrunda det långa momenten “läsförståelse”.  Eleverna har under denna vecka jobbat med momentet “tala, lyssna och samtala”. Där de ska få diskutera fattigdomen ur olika infallsvinklar i smågrupper och de ska även hålla en kort redovisning gällande ett valfritt ämne. Detta för att förbereda dem införa nationella proven, den muntliga delen, som kommer att examineras sista veckan innan jullovet. Vi kommer hädanefter lägga krut på att skriva olika typer av texter. De kommer börja få läsförståelseövningar som läxa.

Matte; Eleverna har haft prov på bråk. Vi har börjat med att förbereda inför N-provet. den muntliga delen som äger rum nästa vecka. Mer om det kommer att skrivas på infomentor.

NO: Vi har pratat om olika teorier om livets uppkomst, eleverna ska ha läst t.om sida 49.

SO; Vi har examinerat elevernas förmåga att samtala om andra människors levnadsvillkor och vilka orsaker, konsekvenser och lösningar de kan resonera fram.

Engelska; vi arbetar med kapitel sports. Eleverna har texten som handlar om Cathy Freeman i läxa. De ska också repetera oregelbundna verb sid 124 och 125.

Eleverna kommer att ha ett prov på detta kapitel v. 50.

Se till att de arbetar med readtheory.org. De ska läsa minst 3 texter varje dag.

Modersmål;

kurdiska: kurdiska:

de kommer jobba i arbetsboken om texten (familjen), vi kommer jobba med synonymer, ordförråd och läsa flytande.

Mål:

Idrott; Eleverna har varit på Isdala

Bild;

Musik  

Livskunskap;

Mer detaljer om veckans lektioner finns i infomentor.

Ni kan kontakta mig via mail på: Darin.Shnino@vetenskapsskolan.se

Via telefon: 0739470962 mellan 7:50-17:00

Med vänlig hälsning

Darin Shnino

Vecka 47

 

Salamoalykom/Hej

Vi vill uppmana alla föräldrar att kontrollera att era barn alltid repeterar dagens lektioner när de kommer hem. lärarna ber alltid eleverna att ta med sig sina böcker för repetition och det är även viktigt att böckerna kommer tillbaka till nästa lektion i skolan och inte ligger kvar hemma.

OBS!

Vid sjukanmälan ska ett sms skickas till receptionen och inte till lärarna.  Nummer till receptionen är: 0769459701

Sjukanmälan görs senast kl 08:00

Meddelande från syskon är inte giltiga. Ni kan fortfarande kontakta oss i framtiden angående era barn i skolan, men det är receptionen som registrerar all frånvaro.

Om frånvaron ej meddelas, rapporteras den som ogiltig frånvaro från skolan.

Denna vecka har åk 6 arbetat med:

Svenska;  Vi har jobbat med ämnet “livsvillkor och sociala förhållanden” och förbereder eleverna inför den muntliga examinationen. Eleverna har fått se på dokumentärer om ämnet, samt har vi haft genomgångar och läst artiklar om ämnet. De har även fått i uppgift att muntligt presentera ett ämne på torsdag, detta är en del av deras betyg för området “tala, lyssna och samtala”

Matte;

NO:

SO; Vi har inlett period 3 med samhällskunskap och kommer att arbeta med lag och rätt.

Engelska; Eleverna ska träna på läsförståelsen genom att logga in på readtheory.org och jobba med minst 3 texter varje dag. För läxor var snälla och gå in på infomentor.

Modersmål;

Mål:

Idrott;

Bild;

Musik  

Livskunskap;

Mer detaljer om veckans lektioner finns i infomentor.

Ni kan kontakta mig via mail på: Darin.shnino@vetenskapsskolan.se

Via telefon: 0739470962 mellan 7:50-17:00

Med vänlig hälsning

Darin Shnino

Vecka 46

Salamoalykom/Hej

Vi vill uppmana alla föräldrar att kontrollera att era barn alltid repeterar dagens lektioner när de kommer hem. lärarna ber alltid eleverna att ta med sig sina böcker för repetition och det är även viktigt att böckerna kommer tillbaka till nästa lektion i skolan och inte ligger kvar hemma.

OBS!

Vid sjukanmälan ska ett sms skickas till receptionen och inte till lärarna.  Nummer till receptionen är: 0769459701

Sjukanmälan görs senast kl 08:00

Meddelande från syskon är inte giltiga. Ni kan fortfarande kontakta oss i framtiden angående era barn i skolan, men det är receptionen som registrerar all frånvaro.

Om frånvaron ej meddelas, rapporteras den som ogiltig frånvaro från skolan.

Denna vecka har åk 6 arbetat med:

Svenska; Eleverna har jobbat mycket med att bygga upp kunskaper kring människors olika livsvillkor runt om i världen, genom att kolla på serier, dokumentärer och anteckna informationen. SO/SV jobbar pararellt med varandra under detta moment och momentet kommer examineras genom att testa elevernas förmåga att tala, lyssna och samtala. Vi har även gått igenom kunskapskraven inför den muntliga delen för nationella provet, och tränar inför den.  

Matte; Vi har arbetat med decimaltal, storleksordna decimaltal, fyra räknesätten med decimaltal och problemlösning med decimaltal. Jag vill passa på att meddela er att Jag kommer att erbjuda läxhjälp i matematik varannan fredag (udda veckor) mellan kl 14:30 till 15:30. Se till att ert barn stanna för att få hjälp med det de inte förstod under veckan.

NO: Eleverna har fått göra ett avslutande prov, från och med nästa vecka drar vi igång med biologi.

Engelska; eleverna har haft ett prov och det har gått bra för nästan hela klassen.  De har en läxa (text och grammatik) till nästa vecka. All information hittar ni på veckoplanering en på infomentor. Eleverna måste logga in varje dag på readtheory.org och jobba med minst 3 texter.

Modersmål;

Idrott;

Bild;

Musik  

Livskunskap;

Mer detaljer om veckans lektioner finns i infomentor.

Ni kan kontakta mig via mail på: darin.shnino@vetenskapsskolan.se

Via telefon: 0739470962  mellan 7:50-16:00

Med vänlig hälsning

Darin Shnino

Vecka 43

Salamoalykom/Hej

Nu är de höstlov för alla på skolan den börjar f o m måndag 31/10 t o m fredag den 4/11. Vi vill att alla elever tänker så att inte helt utelämna läsningen utan att de är en bra vana att fortsätta med läsning under lovet. glöm inte att träna på att läsa lyssna och tala för att träna språket.

Det är bra att veta att på mellanstadiet erbjuder vi stöd på onsdagar samt  klockan 14:30 – 15:30. Passa på att använda den hjälpen och se till att ditt barn stannar om han/hon behöver stöd i något ämne.

Om ni inte har tillgång till informationen som läggs ut på infomentor är det viktigt att ni kontaktar vår administratör Ahmed Audi på receptionen och ordnar era konton. Detta är viktigt för att ni ska ta del av information och kunna följa upp era barns utveckling i skolan. Ni kan självklart få veckobrev med viktiga datum och vad eleverna arbetar med.

OBS!

Vid sjukanmälan ska ett sms skickas till receptionen och inte till lärarna.  Nummer till receptionen är: 0769459701

Sjukanmälan görs senast kl 08:00

Meddelande från syskon är inte giltiga. Ni kan fortfarande kontakta oss i framtiden angående era barn i skolan, men det är receptionen som registrerar all frånvaro.

Om frånvaron ej meddelas, rapporteras den som ogiltig frånvaro från skolan.

Viktiga datum:

Höstlov: v 44. mellan 31/10-4/11.

Studiedag tisdag den 15/11 skolan är stängd.

Träna upp vardagssvenska/ordförrådet under lovet

Använd dig av www.Enlasandeklass.se à texter, arbetsblad och ljudfiler. Välj sedan årskurs och jobba med texterna och arbetsbladen som finns med. GLÖM INTE BORT ATT TILÄMMPA LÄSSTRAGTERIERNA SOM VI HAR GÅTT IGENOM!

         Kolla på dokumentäre/serier från;

  1.   http://urplay.se/ à klicka på hitta, välj Barn/vuxna och sen välj vilken kategori.
  2.   http://urskola.se/ och sen väljer ni på utbildningsnivå – grundskola; 4-6. Och sen väljer ni från ämnesmeny vilket ämne ni vill kolla på.
  3.   Svtplay.se – klicka på program och sen välj mellan dokumentärer/kultur/samhälle & fakta etc.
  4.   Ljudböcker: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/?programid=3171 : här kan men tex höra på den: den oändliga Historien. Googla annars: Sveriges Radio, den oändliga historien.
  5.   Kolla/lyssna/läs nyheter.

Denna vecka har åk 6 arbetat med:

Svenska;  Eleverna har jobbat med läsförståelseövningar, där en av texterna handlade om fakta om Sverige. Vi har även gått igenom svaren på Edda, den gamla läxan  läxan, Sj- ljuden. Även lagt ett större fokus på lässtrategin: spågumman. Eleverna har även fått olika läsförståelseövningar. För att fortsätta att lyssna och jobba med läsförståelseövningar hemma så kan eleven gå in på Enlasandeklass.se

Matte; Vi har haft prov på period 2:s mål, resultatet kommer att lämnas efter lovet. Vi har arbetat färdigt med Kap 7.

NO: Vi fortsätter arbeta med kraft och rörelse.

SO; Vi har haft presentationer om klimatzonerna. och kommer att börja arbeta med människors levnadsvillkor.

Engelska;

Modersmål;

Idrott;

Bild;

Musik:

Livskunskap;

Vi märker att många elever blir snabbt trötta redan på morgonen, de orkar inte vara delaktiga i undervisningen pga att de sover senare på kvällen och de säger att de inte orkar vänta tills lunchtid. Det är viktigt att eleverna äter frukost varje dag innan de kommer till skolan.

Elever som har mobiltelefoner med sig får inte lov att använda dessa under lektioner, på raster, i matsal, eller slöjd och idrott. Det är absolut förbjudet att ta bilder och/eller filma andra elever på skolan. Mobilen får användas innan och efter skoltid. Vänligen respektera dessa regler. Ifall mobilen skulle komma bort så är det tyvärr inget som vi tar ansvar för.

Ni kan kontakta mig via mail på: hena.manto@vetenskapsskolan.se

Via telefon: 0707924042 mellan 7:50-17:00

Med vänlig hälsning

Darin Shnino

Vecka 41

Salamoalykom/Hej

Vi vill tacka alla föräldrar som har tagit del av IUP-samtalen under veckan. Om ni inte har kunnat närvara kan ni lätt ta del av informationen på infomentor.

Nu har hösten börjat och vi har haft temperaturer så lågt som + 4 grader. Vanligen se till att era barn har lämpliga skor och jackor så de inte fryser på rasterna. Det kan vara bra att ha inneskor i klassrummet om man önskar det.

 

Om ni inte har tillgång till informationen som läggs ut på infomentor är det viktigt att ni kontaktar vår administratör Ahmed Audi på receptionen och ordnar era konton. Detta är viktigt för att ni ska ta del av information och kunna följa upp era barns utveckling i skolan. Ni kan självklart få veckobrev med viktiga datum och vad eleverna arbetar med.

 

OBS!

Vid sjukanmälan ska ett sms skickas till receptionen och inte till lärarna.  Nummer till receptionen är: 0769459701

Sjukanmälan görs senast kl 08:00

Meddelande från syskon är inte giltiga. Ni kan fortfarande kontakta oss i framtiden angående era barn i skolan, men det är receptionen som registrerar all frånvaro.

Om frånvaron ej meddelas, rapporteras den som ogiltig frånvaro från skolan.

 

Viktiga datum:

Skolfotografering: Tisdag 18 den oktober.

Höstlov: v 44. mellan 31/10-4/11.

 

Läxhjälp erbjuds; onsdagar 14.30- 15.30

Denna vecka har åk 6 arbetat med:

 

Svenska; Under denna vecka har eleverna jobbat med att besvara läsförståelse diagnos på en text som heter “Edda”. Vi har även gått igenom läxan på NG-ljud. Eleverna ska ha med sig en läsbok på måndag som de ska börja läsa högt och spela in hemma. För de elever som inte har möjlighet att spela in hemma får stanna kvar efter skolan och låna en ipad och göra detta.

Jag rekommenderar att eleverna börjar gå in på: http://www.enlasandeklass.se/texter/arskurs-6/ och arbeta med texterna där. Detta för att stärka deras ordförråd och läsförståelse.

 

Matte;

 

NO: Vi har avslutat området Universum och kommer att fortsätta med ämnet fysik men vi kommer att prata om krafter och rörelse.

SO; Vi har arbetat klart med olika kartor. Eleverna ska nästa vecka arbeta i grupper med klimatzonerna och sedan presentera de inför klassen på torsdag 27/10.

Engelska;

Modersmål;

Idrott;

Bild;

Musik: Vi har delat in klassen i tre grupper för att lära sig spela trummor -. Ackord och piano ackord och en melodi på gitarr och de sista 30 minuterna av lektionen är att höra olika typer av musik. Vi kommer att arbeta under hela perioden på samma sätt

Livskunskap;

Vi märker att många elever blir snabbt trötta redan på morgonen, de orkar inte vara delaktiga i undervisningen pga att de sover senare på kvällen och de säger att de inte orkar vänta tills lunchtid. Det är viktigt att eleverna äter frukost varje dag innan de kommer till skolan.

 

Elever som har mobiltelefoner med sig får inte lov att använda dessa under lektioner, på raster, i matsal, eller slöjd och idrott. Det är absolut förbjudet att ta bilder och/eller filma andra elever på skolan. Mobilen får användas innan och efter skoltid. Vänligen respektera dessa regler. Ifall mobilen skulle komma bort så är det tyvärr inget som vi tar ansvar för.

 

Ni kan kontakta mig via mail på: Darin.shnino@vetenskapsskolan.se

Via telefon: 0739470962 mellan 7:50-17:00

Med vänlig hälsning

Darin Shnino