Hem » Fritids

Fritids

Fritids är en naturlig del av skolan

Fritidshemmet är ett komplement till skolan. Under skoldagen ingår fritidshemspersonalen i grundskolans arbetslag. Fritidshemmet har därför goda förutsättningar för att erbjuda en verksamhet som tar vid där skolan slutar.

I fritidshemmet har barnen möjlighet att få omsätta teoretiska inslag under skoldagen till praktisk verksamhet. Samtidigt som fritidshemmet är ett komplement till skolan erbjuder det också alternativa former för lärande. För barnen bildar verksamheten i skola och fritidshem en helhet.

Jämställdhet

Vi ska ge alla barn möjlighet att utveckla sina intressen och färdigheter utan att hindras av kön, bakgrund eller förmåga. Jämställdhet och insikt i genusfrågor ska styra den pedagogiska verksamheten och personalens förhållningssätt mot barnen.

Umgängeskompetens

På fritidshemmet har barnen rika möjligheter att utveckla sin sociala förmåga. Vi tränar barnen att hantera konflikter och följa gemensamma regler och hjälpa varandra. Vi arbetar med olika samarbetsövningar och strävar även här efter att vara tydliga vuxna förebilder.

Självförtroende

Vi vill bidra till att stärka barnens självförtroende.

Vi uppmuntrar barnen att komma med egna idéer och ha egna åsikter.

Vi tycker att det är viktigt att visa tillit till barnen och visa att vi sätter värde på de åsikter de framför.

Ansökningsblankett till fritidshem finns att hämta här: Blankett