Klasserna

Årskurserna är uppdelade i parallellklasser.
Klassrummen har digitala whiteboards och takmonterade projektorer.
Alla elever i åk 4-9 har varsin bärbar skoldator och för de yngre eleverna finns datorer och surfplattor nära till hands. Syftet är att använda IT på ett pedagogiskt sätt och lära sig hantera det med koppling till undervisning och lärande.