Hantering av klagomål och synpunkter

Tillsammans med elever och vårdnadshavare kan vi utveckla och förbättra vår verksamhet och öka elevernas ansvarstagande för sin utbildning. Klagomål är viktiga för skolan och uppfattas inte negativt. De ger skolan en möjlighet att t ex ändra rutiner, utveckla processer eller förbättra information. Därför ska det finnas tydliga rutiner för hur klagomål lämnas och hanteras av skolan. Det är också ett krav på skolan enligt 4 kapitlet 8 § skollagen som säger ” Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt”.

 

Skolans förhållningssätt

Klagomål och synpunkter ska alltid tas på allvar och hanteras utan dröjsmål. Samtliga medarbetares förhållningssätt ska präglas av

  • ett gott bemötande
  • att ge god information som skapar realistiska förväntningar
  • att klagomål och synpunkter välkomnas, både muntliga och skriftliga
  • att alla klagomål och synpunkter ger möjlighet till förbättringar
  • en snabb återkoppling

 

Kontakta ansvarig personal först

Om du som elev eller vårdnadshavare anser att något inte motsvarar dina förväntningar kontaktar du först den som ditt klagomål berör. Oftast åtgärdas saken direkt. Om du upplever att du inte fått den hjälp du behöver eller att problemet kvarstår så kontaktas rektor som har att fatta beslut av åtgärder.

 

Skriftligt klagomål

Om du vidtagit åtgärder enligt ovanstående men anser att problemet kvarstår ber vi dig att lämna ett skriftligt klagomål till skolan. Det kommer att dokumenteras och utredas. Skriftligt svar kommer att ges så snart utredningen är klar, senast inom 14 dagar. Om ditt missnöje fortfarande kvarstår kan du vända dig till Skolinspektionen, som är tillsynsmyndighet för skola och barnomsorg.

 

I kontaktformuläret nedan kan du fylla i din skriftliga klagomål till skolan eller mejla oss på: klagomal@vetenskapsskolan.se

Det går också bra att skicka brev till oss på följande adress:

Vetenskapsskolan i Göteborg AB
Januarigatan 2
415 15 Göteborg

 

 

Ditt namn (obligatorisk)

Din e-post (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande