07 jan

Programmeringskurs

Programmering är ett språkområde som alla elever kommer att behöva i sitt framtida liv och är en tydlig del av de nya riktlinjerna för stärkt digital kompetens i skolan. Därför fick eleverna ett kreativt möjlighet till att forma sin egen lärprocess samtidigt som de blev bekanta med programmering och kodning med överraskande stor framgång.

Eleverna fick en inblick i hur programmering fungerar och fick med sig kunskap om hur man ”pratar” med datorer och hur man får dem att göra det man vill.