Hem » Om oss

Om oss

48176446-gyIIy

 

Vetenskapsskolan är en familjenära skola med känslan av gemenskap och tillhörighet. Skolan arbetar för att vara ett stöd för våra elevers familjer i deras ansvar för barnens fostran och utveckling (Skolans värdegrund och uppdrag, LGR11).

 

Vårt mål är att ditt enskilda välbefinnande och din utveckling ska prägla vår verksamhet. Vår skola är öppen för alla elever oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, personliga identitet, ålder eller funktionsnedsättning. Alla är välkomna att ingå i vår gemenskap, att tryggt utveckla sin identitet, att arbeta aktivt mot skolans mål och bli en aktiv och engagerad samhällsmedborgare.

 

Vår skola är en social och kulturell mötesplats som ger dig en möjlighet att stärka din delaktighet och främja din lust till lärande.

Vision

Alla elever på Vetenskapsskolan ska känna sig trygga under skoldagen. Vi ska tillsammans jobba mot alla former av diskriminering och kränkande behandling. Alla på skolan ska känna att de tillhör en gemenskap och att deras åsikter och egenskaper respekteras och tas tillvara på.
På Vetenskapsskolan tror vi på jämlikhet, åsiktsfrihet, religionsfrihet och demokratisk öppenhet. Vi bemöter och behandlar andra såsom vi själva vill bli bemötta och behandlade. Alla elever på skolan skall veta vem de skall vända sig till då de själva eller någon kamrat behöver hjälp.

 

Värdegrund
  • Alla i skolan är lika mycket värda
  • Alla i skolan är jämlika
  • Alla i skolan ska mötas med respekt
  • Alla i skolan ska ha inflytande och delaktighet
  • Alla i skolan ska arbeta mot rasism, mobbing och alla typer av trakasserier
Mål

Alla elever som går på Vetenskapsskolan ska känna sig trygga och trivas i skolan. Eleverna ska ha en god gemenskap till varandra och uppleva att skolan är en plats där eleverna kan utvecklas i sin egen takt.