Hem » Klass 1 » Veckobrev 10

Veckobrev 10

Veckobrev v.10
Klass 1

Salam aleikom alla föräldrar där hemma!

VIKTIGA DATUM
Tisdag 14/3 är det föräldramöte. Mötet börjar klockan 17.00 och pågår som längst till klockan 19.00. Vi inleder mötet med en gemensam samling tillsammans med lågstådiets mentorer. Efter detta går varje mentor till sitt respektive klassrum för att svara på frågor som rör klassen och eleverna som ni kan ha.

DETTA HAR VI ARBETAT MED UNDER VECKAN
Svenska: Vi arbetar med frågeorden ”vad”, ”hur”, ”när” och ”varför”, och jobbar även med hur man använder frågetecken.
Matematik: Här arbetar vi med sambandet mellan subtraktion och addition, och kontrollerar att ett minustal stämmer genom att göra en addition åt andra hållet av subtraktionen. Eleverna ska arbeta fram till sidan 133 i Favoritmatematik 1B.
Naturorienterade ämnen: Vi har färdigställt ett stort bildarbete där vi visar saker som är både bra och dåliga för växthuseffekten. Vi har även tittat på filmer som handlar om hur vi kan använda olika naturresurser såsom raps, fisk och metall.
Samhällsorienterade ämnen: Vi uppmärksammar den internationella kvinnodagen den 8 mars, och pratar om varför den finns och vad den betyder för flickor och kvinnor i vårt samhälle.
Arabiska Lina: Vi jobbar fortfarande med alsokon. Eleverna måste träna mer hemma på läsningen.
Det räcker inte att skriva utan måste kunna läsa också.
Läxa: Prov på sidan 44 och 45.
Obs: Det är mycket viktigt att kunna läsa med alla 4 tecken.

ÖVRIG INFORMATION
Vid sjukanmälan ska ett sms skickas till receptionen och inte till lärarna. Sjukanmälan görs senast kl 08:00
Nummer till receptionen är: 0769459701
Om frånvaron ej meddelas, rapporteras den som ogiltig frånvaro från skolan.

Under HT kommer arbetstidsförskjutningen för lågstadiet att äga rum på tisdagar mellan 13:15-14:15. Berörda elevers föräldrar meddelas i god tid för att de själva ska hämta sina barn efter arbetstidsförskjutningen.

Läxhjälpen är på tisdagar 13.15–14.15 och torsdagar 14.30–15.30. De som behöver läxhjälp kommer att meddelas och då är det ni föräldrar som måste se till så att era barn blir upphämtade. I annat fall måste vårdnadshavare meddela om ändringar. Vi lämnar alltså inte iväg våra elever utan ert godkännande.

Alla elever på skolan har en läsläxa. De måste läsa minst 30 minuter varje dag och skriva av 2-3 meningar av det dem läst. En förälder ska sedan signera detta i veckoschemat som följer med. Lappen lämnas till mentor ihop med veckoläxan varje måndag och man får en ny när denna är helt ifylld. Det är av största vikt att eleverna sköter detta då det är en stor bidragande faktor i att utveckla elevernas läsförmåga och handstil!

Ni som har egna inloggningsuppgifter kan själva logga in och ta del av all information om era barn på infomentor. www.infomentor.se

Viktig
Det är ni föräldrar som har ansvaret att kontakta skolan om ert barn behöver fritids eller liknande. Många barn har vid ett flertal tillfällen bett om att bli skickade hem, till fritids eller liknande utan att vi fått information om detta från er föräldrar. Vi har tyvärr inte den möjligheten att ringa upp er mitt under våra barns undervisningstider för att bekräfta sådan information. Dessutom går det inte att ringa eller meddela oss fröknar om ändringar samma dag. Vi kommer alltså inte kunna ändra på era barns scheman om ni ringer med sådan info samma dag. Vi behöver få sådan info i god tid. Observera även att vi inte kan ta emot samtal på tisdagar på grund av vi då sitter i möte.

Våra telefontider är följande:
14:40-15:15 alla vardagar, dock inte tisdagar. Ni kan även maila eller sms:a.
Ni kan nå oss på följande nummer och email:
Nicolaus 0737828107
nicolaus.camp@vetenskapsskolan.se

Trevlig helg önskar
Nicolaus, Hend, Lina och Hanan